Vyhledávání Menu

Duchovní obnova s Komunitou Blahoslavenství

V loňském roce se v Pastoračním středisku uskutečnila první duchovní obnova s komunitou Blahoslavenství (více na http://www.blahoslavenstvi.cz/). Tehdy nás navštívila menší, čtyřčlenná část komunity, se kterou přítomní věřící vytvořili velmi krásné modlitební společenství. A právě tady vznikla myšlenka pozvat na duchovní obnovu celou komunitu a strávit s nimi pátek večer a celou sobotu v modlitbě.

Společně strávený čas bude naplněn vedle přednášek, příležitosti ke svátosti smíření, mše svaté – především modlitbou. Duchovním slovem bude provázet P. Vojtěch Koukal a s. Veronika Barátová.

Vzhledem k potřebě zaplatit komunitě alespoň ubytování a cestu, jsme stanovili příspěvek ve výši 200 Kč na osobu. Upozorňujeme, že nejsme schopni zajistit ubytování pro účastníky.


 

Program:

Pátek 7. února

18.00 Registrace
18.30 Úvod (přivítání účastníků, technické informace, krátké představení Komunity…)
18.45 Čas společné chvály
19.00 Přednáška: Mít odvahu jít na hlubinu (P. Vojtěch Koukal)
20.00 Modlitební večer před eucharistií

 

Sobota 8. února

  9.00 Zpívané ranní chvály
  9.30 Přednáška: Velikonoční tajemství a můj život (P. Vojtěch Koukal)
11.00 Tichá adorace
12.00 Mše svatá
13.00 Občerstvení
14.00 Přednáška: Žít pod Božím pohledem (S. Veronika Barátová)
15.00 Tichá adorace
15.45 Přednáška a modlitba spojená s gesty
17.30 Nešpory vzkříšení
19.00 Předpokládaný závěr

plakát pro případné vyvěšení na nástěnkách

 

07. 02. 2014