Vyhledávání Menu

Duchovní rozměr člověka zachycený na fotografiích


Již čtvrtým rokem je možné setkat se s fotografiemi projektu Člověk a víra, který se snaží zachytit duchovní rozměr člověka a zároveň ukázat skvosty sakrální architektury. Projekt tentokrát spolupracuje s festivalem křesťanství „Dny víry“ (30. května - 6. června 2015). Fotografie jsou k vidění v kostele sv. Cyrila a Metoděje a kostele CČH sv. Václava na Zderaze.


42172


Kromě výstavy děl fotografů, které jsou do projektu zapojeni, spolupracuje Člověk a víra také na fotodokumentaci celé akce. Vedle pražských fotografů přijíždějí do Prahy fotit fotografové z Olomouce, Brna, Havlíčkova Brodu, Liberce, Znojma a Českých Budějovic. Fotografie jsou dále využity na letácích, webu, v informačních stanech i velkoplošných plakátech „Dnů víry“.

Projekt Člověk a víra vznikl na  podzim roku 2011. Zakladateli projektu jsou Roman Albrecht, Irena Grimová a  Václav Chaloupka. Iniciativa dnes sdružuje na čtyřicet fotografů po celé zemi a přibírá další. Fotografové si kladou za cíl pozvednout kvalitu fotografií z církevního prostředí. Prostřednictvím výstav, webů diecézí a farností a různých periodik pomáhají hlásat evangelium. Svým členům, v naprosté většině amatérským fotografům, projekt nabízí osobní růst, ať už prostřednictvím různých školení, výměnou informací s ostatními fotografy, nebo cílenou zpětnou vazbou od zkušených kolegů. Jedním z posledních úspěchů iniciativy byly výstavy fotografií během Noci kostelů. Celkem bylo prezentováno přes 160 obrazů na 11 místech. Více na www.clovekavira.cz. 

(Aleš Pištora)

Aleš Pištora 19. 06. 2015