Vyhledávání Menu

Duchovní služba v pražských nemocnicích

Duchovní pohotovost

Pokud potřebujete po převozu do nemocnice v Praze urgentně zajistit udělení svátostí – především svátost pomazání nemocných (často spojenou se svátostí smíření a eucharistií – viatikem), volejte číslo +420 731 144 144.

Zde se vám ozve Nemocniční služba Arcibiskupství pražského, která po 24 hodin denně koordinuje návštěvy kněží v nemocnicích. Je důležité přesně vědět, kde je nemocný hospitalizován (oddělení, patro, případně i číslo pokoje), nebo určit přesně místo, kde na kněze počkáte, případně, zda pro něj můžete přijet autem (to je vhodné zvláště v nočních hodinách). Tato služba je určena výhradně pro urgentní potřebu.

Řádná duchovní služba

Řádná duchovní služba probíhá v nemocnicích obvykle na požádání: tj. sdělte sestře, že máte zájem o návštěvu nemocničního kaplana. Každá nemocnice má obvykle osobu, která koordinuje klinickou pastorační péči pro celou nemocnici, a ta vám návštěvu nemocničního kaplana zajistí. To nemusí být kněz – někde je to jáhen nebo řádová sestra nebo i speciálně připravený křesťan/křesťanka. S nimi pak můžete domluvit další návštěvu kněze, přinesení svatého přijímání nebo účast na bohoslužbě v areálu nemocnice.

Nemocniční kaplani nabízejí:

  • lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou a přítomností
  • rozhovor
  • modlitbu a četbu Bible
  • udílení či zprostředkování přístupu ke svátostem
  • zprostředkování kontaktu s duchovními všech církví a náboženství registrovaných v České republice
  • informace o možnosti účasti na katolických bohoslužbách či jejich poslechu na lůžku ze sluchátek


Nemocniční kaplani pro oblast Prahy:

P. Marek František Drábek OPræm. (kněz), tel.: 233 107 711, 739 451 843

P. Filip Milan Suchán OPraem. (kněz), tel.: 731 402 597


Pokud chcete zavolat katolického duchovního, můžete využít pro různé nemocnice níže uvedené kontakty na koordinátory, kteří vám katolického duchovního zprostředkují:


Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 

(Vlašská 36, 118 33 Praha 1)

Koordinátor: P. Marek František Drábek, O.Præm. (římskokatolický kněz)

Tel.: 257 197 459, 739 946 610

E-mail: kaplan@nmskb.cz

Web: www.nmskb.cz/pro-pacienty/duchovni-sluzba 

Mše svatá:

filiální kostel sv. Karla Boromejského, Praha 1

Bohoslužby jsou také přenášeny rozhlasem na nemocniční pokoje. V případě zájmu o poslech je možno požádat personál o sluchátka.Psychiatrická nemocnice Bohnice 

(Ústavní 91, 181 02 Praha 8)

Koordinátor: Mgr. Jaromír Odrobiňák (římskokatolický jáhen)

Tel.: 776 470 310 

E-mail: jaromir.odrobinak@bohnice.cz

Web: www.bohnice.cz/lecba/spiritualni-pece/

Mše svatá:

filiální kostel kostel sv. Václava, Praha-Bohnice

nemocniční kaple sv. Lazara, Praha-BohniceFakultní nemocnice v Motole 

(V Úvalu 84, 150 06 Praha 5)

Koordinátor: Mgr. Magdaléna Solárová, Ph.D.

Tel.: 737 237 547 

E-mail: magdalena.solarova@fnmotol.cz

Web: www.fnmotol.cz/prakticke-informace/poskytovani-spiritualni-pece/

Mše svatá:

nemocniční kaple FN MotolNemocnice Na Homolce 

(Roentgenova 2/37, 150 30 Praha 5)

Koordinátor: Mgr. Daniel Smetana (církev bratrská)

Tel.: 731 646 005, 774 261 361

E-mail: daniel.smetana@cb.cz 

Web: https://www.homolka.cz/cs-CZ/pacient/duchovni-pece/nemocnicni-kaplan-nnh.htmlNemocnice Na Bulovce 

(Budínova 2, 180 81 Praha 8)

Koordinátor: Mgr. Magdaléna Solárová, Ph.D.

Tel.: 773 870 978 

E-mail: magdalena.solarova@bulovka.cz

Web: http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/nemocnicni-kaplani/

Mše svatá:

nemocniční kaple v nemocnici Na BulovceThomayerova nemocnice v Krči 

(Vídeňská 800, 140 59 Praha 4)

Koordinátor: Mgr. Doubravka Vokáčová

Tel.: 775 137 869 

E-mail:  duchovnipece@ftn.cz

Web: www.ftn.cz/duchovni-pece-128/

Mše svatá:

nemocniční kaple sv. Václava, Praha-KrčÚstřední vojenská nemocnice 

(U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6)

Koordinátor: mjr. Mgr. Jan Blažek 

Tel.: 973 208 262

E-mail: jan.blazek@uvn.cz

Web: https://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=744&lang=cs

Mše svatá:

nemocniční kaple Milosrdného SamaritánaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze 

(U Nemocnice 499/2, Praha 2, PSČ 128 08)

Koordinátor:  PhDr. Ing. Petr Krohe

Tel.:  727 910 325

E-mail:  petr.krohe@vfn.cz

Web: http://www.vfn.cz/pacienti/informace-pro-pacienty/sluzby-v-nemocnici/kaplanska-sluzba/  Ústav hematologie a krevní transfuze 

(ÚHKT, U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2)

Koordinátor:  Mgr. Anna Šourková

Tel.:  221 977 147

E-mail:  Anna.Sourkova@uhkt.cz

Web: https://www.uhkt.cz/zamestnanci/sourkovaa  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

(Šrobárova 1150/50, 100 34  Praha 10)

Koordinátor: o. Mgr. Vasyl Slivocky (řeckokatolický kněz)

Tel.: 603 919 115

E-mail: slivocky@volny.cz

 


Nemocnice Na Františku 

(Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1)

Koordinátor:  P. Lukáš Lipenský O.Cr. (římskokatolický kněz)

Tel.:  731 144 144

E-mail:  l.lipensky@gmail.com

Web: www.nnfp.cz/pro-pacienty/spiritualni-sluzby

 


Hospic Štrasburk 

(Bohnická 12/57, 181 00  Praha 8)

Koordinátor:  P. Ing. Jan Kofroň (římskokatolický kněz)

Tel.:   733 741 738

E-mail: jdedeokofron@gmail.com

Web: www.hospicstrasburk.cz/

Mše svatá:

filiální kostel kostel sv. Václava, Praha-Bohnice

nemocniční kaple sv. Lazara, Praha-Bohnice


Informace pro celou ČR: http://kaplan-nemocnice.cz/kontakty-na-nemocnicni-kaplany/

23. 07. 2013