Vyhledávání Menu

Duchovní služba v pražských nemocnicích

Duchovní pohotovost

Pokud potřebujete po převozu do nemocnice v Praze urgentně zajistit udělení svátostí – především svátost pomazání nemocných (často spojenou se svátostí smíření a eucharistií – viatikem), volejte číslo +420 731 144 144.

Zde se vám ozve Nemocniční služba Arcibiskupství pražského, která po 24 hodin denně koordinuje návštěvy kněží v nemocnicích. Je důležité přesně vědět, kde je nemocný hospitalizován (oddělení, patro, případně i číslo pokoje), nebo určit přesně místo, kde na kněze počkáte, případně, zda pro něj můžete přijet autem (to je vhodné zvláště v nočních hodinách). Tato služba je určena výhradně pro urgentní potřebu.

Řádná duchovní služba

Řádná duchovní služba probíhá v nemocnicích obvykle na požádání: tj. sdělte sestře, že máte zájem o návštěvu nemocničního kaplana. Každá nemocnice má obvykle osobu, která koordinuje klinickou pastorační péči pro celou nemocnici, a ta vám návštěvu nemocničního kaplana zajistí. To nemusí být kněz – někde je to jáhen nebo řádová sestra nebo i speciálně připravený křesťan/křesťanka. S nimi pak můžete domluvit další návštěvu kněze, přinesení svatého přijímání nebo účast na bohoslužbě v areálu nemocnice.

Nemocniční kaplani nabízejí:

  • lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou a přítomností
  • rozhovor
  • modlitbu a četbu Bible
  • udílení čí zprostředkování přístupu ke svátostem svátostí
  • zprostředkování kontaktu s duchovními všech církví a náboženství registrovaných v České republice
  • informace o možnosti účasti na katolických bohoslužbách či jejich poslechu na lůžku ze sluchátek


Nemocniční kaplani pro oblast Prahy:

P. Marek František Drábek OPræm. (kněz), tel.: 233 107 711, 777 265 120

P. Filip Milan Suchán OPraem. (kněz), tel.: 731 402 597

Pokud chcete zavolat katolického duchovního, můžete využít pro různé nemocnice níže uvedené kontakty:

 
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KOORDINÁTOR TELEFON, MOBIL E-MAIL, WEB

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (Vlašská 36, 118 33 Praha 1)

P. Marek František Drábek, O.Præm., (kněz)
- hlavní nemocniční kaplan

257 197 459, 739 946 610

kaplan@nmskb.cz

web

Psychiatrická nemocnice Bohnice (Ústavní 91, 181 02 Praha 8)

Mgr. Jaromír Odrobiňák (jáhen) - koordinátor

P. Ing. Jan Kofroň (kněz) 


776 470 310 

jdedeokofron@gmail.com, jaromir.odrobinak@bohnice.cz 

web


Fakultní nemocnice v Motole (V Úvalu 84, 150 06 Praha 5)

Mgr. Magdaléna Solárová, Ph.D - koordinátor

P. Lukáš Lipenský O.Cr. (kněz)
   224 431 047, 737 237 547
 

   731 144 144

   


magdalena.solarova@fnmotol.cz

web

fatka@karmel.cz


Nemocnice Na Homolce (Roentgenova 2/37, 150 30 Praha 5)

P. Jan Fatka (kněz)

731 429 596

fatka@karmel.cz
web
Nemocnice Na Bulovce (Budínova 2, 180 81 Praha 8)


Mgr. Magdaléna Solárová, Ph.D - koordinátor

P. Jan Fatka (kněz)

P. Lukáš Lipenský O.Cr. (kněz)

266 082 468, 773 870 978

731 429 596
731 144 144

magdalena.solarova@bulovka.cz

web

Thomayerova nemocnice v Krči (Vídeňská 800, 140 59 Praha 4) Mgr. Michal Balek - koordinátor 261 083 519, 724 511 147

duchovnipece@ftn.cz

web

Ústřední vojenská nemocnice (U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6) Mgr. Jan Blažek - koordinátor 973 208 262

jan.blazek@uvn.cz

web

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (Šrobárova 1150/50, 100 34  Praha 10)  o. Mgr. Vasyl Slivocky (kněz)  731 144 144 web

Nemocnice Na Františku (Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1)
 P. Lukáš Lipenský O.Cr. (kněz)  731 144 144
web

Hospic Štrasburk (Bohnická 12/57, 181 00  Praha 8) P. Ing. Jan Kofroň (kněz) 731 144 144


jdedeokofron@gmail.com


Informace pro celou ČR: http://kaplan-nemocnice.cz/kontakty-na-nemocnicni-kaplany/

09. 03. 2016