Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Duchovní zastavení uprostřed shonu metropole

Jako v minulých letech půjde i letos o hodinové pásmo zpěvů, zamyšlení a promluv osobností veřejného života, které se budou týkat sv. Václava. Vystoupí chrámový sbor od sv. Víta a duchovní část povedou farnosti z Prahy 1. Akci, která je od roku 2007 organizována jako součást Národní svatováclavské pouti do Staré Boleslavi a letos se stala součástí Svatováclavského roku k 1100. výročí narození národního světce, pořádá Sdružení přátel Václavského náměstí ve spolupráci s pražskými farnostmi.

Po duchovním programu bude následovat program hudební. Druhý den vystoupí středověcí muzikanti, gotické a středověké taneční skupiny či šermířská skupina. Různé stánky s koláči, perníkem či medovinou nabídnou lidem občerstvení.

Poprvé se Svatováclavské duchovní zastavení konalo v roce 2006. Duchovní část vedl P. Vladimír Kelnar, probošt kapituly a farář od Matky Boží před Týnem, zpíval chrámový sbor od sv. Víta v Praze, legendu o sv. Václavovi (Kristiánova legenda) přednesl profesor Radovan Lukavský. V roce 2007 vystřídali duchovního od Matky Boží před Týnem dominikáni od sv. Jiljí. Svatováclavskou legendu (četla se tentokrát legenda Aurea)  přednesli  bratři dominikáni. S osobním vyznáním „Co pro mne znamená sv. Václav“ vystoupili např. starosta  Městské části Prahy 1 Petr Hejma nebo poslanec Petr Bratský.  Zastavení ukončil arcibiskup pražský Miroslav kardinál Vlk.

Letošní osmičkový rok, kdy se připomínají různá významná data české historie, se stal také rokem oslav 1100. výročí narození sv. Václava, v jehož rámci se koná i letošní Svatováclavské duchovní zastavení. Kardinál Vlk zvolil k oslavám letošní rok, aby upozornil na souvislost s ostatními „osmičkovými“ výročími. Letos totiž uplyne 630 let od úmrtí císaře Karla IV. (29. listopadu 1378), stavitele katedrály a otce Karlovy univerzity, jejíž založení bývá vedle založení Nového Města pražského také spojováno s rokem 1348, a uplyne tedy od ní letos 660 let. Právě Karel IV. byl tím, kdo svatováclavskou tradici prohloubil a kdo sv. Václava spojil s českou státností symbolizovanou od té doby svatováclavskou korunou. Proto, jak při mši v úterý 22. ledna řekl kardinál Vlk, není tato tradice „jen záležitostí církve, ale i věcí národní. Takové slavení může přispět k prohloubení naší víry, k návratu ke kořenům víry i k přiblížení církve a společnosti“. (ap)

22. 09. 2008