Vyhledávání Menu

Dušičková mše na Olšanech

Centrální kříž, který se v minulosti vždy postavil v nově založeném a posvěceném hřbitově, byl nejen vzpomínkou na datum tohoto posvěcení, ale i připomínkou dalších hrobů, které byly v dáli, takže se pozůstalí k nim nemohli chodit modlit. Tradice zapalování svíček u těchto křížů tak není pouze vnějším estetickým či kulturním efektem, ale doprovodním znamením živé modlitby, kterou zapalující obětuje Pánu Bohu za ty, u jejichž hrobu by rád v tento den byl, ale není mu to umožněno.

Proto i letos jsou na Dušičkovou mši svatou zváni především ty, kteří mají své zemřelé mimo Prahu, na Moravě, na Slovensku či ještě dál. Budeme se modlit za naše rodiče, babičky a dědy, kněze, co nás křtili či oddávali, učitele ze základní či střední školy, dávno zapomenuté kamarády...

29. 10. 2014