Vyhledávání Menu

Dva jáhni přijmou v katedrále kněžské svěcení


V sobotu 27. června 2015 přijmou při mši svaté od 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vkládáním rukou a modlitbou arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky OP kněžské svěcení jáhni Petr Havlík a Jaroslav Suroviak OCD.


43413


Petr Havlík se narodil 24. prosince 1987 v Plzni. Po gymnáziu absolvoval propedeutickou formaci v Teologickém konviktu v Olomouci, následně studoval teologii na Katolické teologické fakultě UK. Studia dokončil na Papežské Lateránské univerzitě v Římě. Ke kněžství se připravoval v olomouckém Teologickém konviktu, pražském Arcibiskupském semináři a v Papežské koleji Nepomucenum v Římě. Roční jáhenskou službu vykonával ve farnosti Nymburk.

Primiční mši svatou bude novokněz Petr Havlík slavit v neděli 28. června od 15.00 hodin v kostele sv. Judy Tadeáše v Dobřichovicích. Mši svatou na poděkování bude sloužit 4. července od 14.00 hodin v kostele sv. Jiljí v Nymburce.

Jaroslav Suroviak OCD se narodil 3. června 1973 v Ružomberku na Slovensku. Vyrůstal spolu s pěti sourozenci v křesťanské rodině v malé vesnici Pribiš, která se nachází na severozápadě Slovenska. Studoval na zemědělském učilišti v Prievidzi obor „Operátor zemědělské techniky“. Po maturitě z důvodu nedostatku pracovních příležitostí byl zaměstnán jako vrátný v Oravském Podzámku, poté pracoval v Praze jako stavební dělník a řidič tramvaje. V roce 2008 začal žít jako postulant v Klášteře Řádu bosých karmelitánů ve Slaném. Po ročním noviciátu v Itálii na podzim roku 2010 složil první řeholní sliby a zahájil studium na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Slavné sliby a jáhenské svěcení absolvoval 18. a 19. října 2014 v klášterním kostele Nejsvětější Trojice Slaném.

V klášterním kostele Nejsvětější Trojice Slaném bude novokněz Jaroslav Suroviak OCD sloužit také v neděli 28. června od 10.30 hodin svou primiční mši svatou. V neděli 5. července od 10.00 hodin bude slavit první mši svatou spolu se svými rodáky v Pribiši na Slovensku.

Úkonem svěcení jsou osoby povolávány ke zvláštní službě Bohu. Svátost kněžského svěcení neboli ordinace se dělí v katolické církvi na tři stupně: diakonát, presbyterát a episkopát, tedy na úřad služby jáhna, kněze a biskupa. Obřad kněžského svěcení provádí biskup, který jakožto nástupce apoštolů má svátost kněžství v plném rozsahu.

Aleš Pištora 26. 06. 2015