Vyhledávání Menu

Dvacáté výročí otevření Kolpingova domu

V sobotu 16. srpna 2014 pořádá spolek Kolpingova rodina Praha 8 oslavy 20. výročí Kolpingova domu – zařízení sociálních služeb v Praze 8 – Bohnicích, Bohnická 32. Program oslav začíná v 13.30 hodin bohoslužbou v bohnickém farním kostele sv. Petra a Pavla.

Program pokračuje od 15.00 do cca 22.00 hodin kulturním a společenským programem na zahradě Kolpingova domu. Oslav se zúčastní pracovníci Kolpingova domu, jeho současné i bývalé klientky s rodinami, dárci, dobrodinci a přátelé, a to i z Německa a Švýcarska, a zástupci Prahy 8 i veřejnosti. Občerstvení zajištěno zdarma, vstupné dobrovolné!

Kolpingova rodina Praha 8 (nezisková organizace) je kolektivním členem Kolpingova díla ČR a Mezinárodního Kolpingova díla - katolického sociálního svazu. Svou činností usiluje o naplnění odkazu zakladatele Adolfa Kolpinga. V Kolpingově domě jsou provozovány tři sociální služby pro matky a rodiny s dětmi v těžké sociální situaci: azylový dům, krizová pomoc a sociálně aktivizační služby.

Historie Kolpingova hnutí je v Čechách spjata s názvem Jednota katolických tovaryšů. Koncem 19. a začátkem 20. století vzniklo ve světě více než tisíc jednot, resp. Kolpingových domů. V českých zemích byla většina z nich založena v letech 1848 - 1898. Celkem vznikly přibližně v 60 městech, z toho nejvýznamnější působily v Praze, Brně, Kroměříži a Znojmě. Tyto jednoty naplňovaly myšlenku Adolpha Kolpinga, pomoci mladým tovaryšům přicházejícím do města na zkušenou, poskytnout jim střechu nad hlavou a zázemí. Usilovaly o zdravý růst mladých lidí a jejich zapojení do sociálně prospěšné a společenské činnosti. Po nuceném přerušení činnosti v důsledku zákazu nacistickým a později komunistickým režimem, se činnost organizace po pádu komunismu obnovila. Duchovním správcem českého Kolpingova díla je pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Více na www.kolpingpraha.cz. (Jiří Musil)

Aleš Pištora 11. 08. 2014