Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Dvacet let Křesťanského domova mládeže

Křesťanský domov mládeže u svaté Ludmily zahájil svou činnost 31. srpna 1992, kdy byl objekt po 54 letech vrácen kongregaci Školských sester svatého Františka. Poskytuje levné ubytování studentkám středních a vyšších odborných škol, ale také návštěvníkům Prahy. V příjemné lokalitě pražských Královských Vinohrad nedaleko Václavského náměstí nabízí výbornou dostupnost historických památek bez nutnosti dalšího cestování.

Česká Kongregace Školských sester sv. Františka má svůj původ v Rakousku ve Štýrském Hradci, kde bylo v roce 1843 založeno nové řeholní společenství Školských sester III. řádu sv. Františka. Hlavním posláním těchto sester bylo vyučování a výchova dívek, jelikož v tehdejší společnosti bylo vyšší vzdělání doménou spíše chlapců a vzdělání mohly získat pouze dívky z velmi bohatých rodin prostřednictvím soukromého vyučování.

V roce 1888 byla v Slatiňanech na Chrudimsku zřízena dětská opatrovna a tím zahájila svou činnost česká Kongregace Školských sester. Ještě téhož roku byla zřízena samostatná větev Kongregace Školských sester sv. Františka v Čechách a její první představenou se stala sestra Hyacinta Zahálková. Počet členek nově založené kongregace rychle rostl a po několika málo letech sestry založily kromě základní a dívčí měšťanské školy také pedagogium v Chrudimi - učitelský ústav, který vychoval mnoho učitelek.

V roce 1905 byl na naléhání katolické veřejnosti zakoupen dům na Korunní třídě v Praze a v září téhož roku zahájeno vyučování v 1. třídě gymnázia. Gymnázium se stalo velmi vyhledávaným a postupem času byly přikupovány další sousední domy. Byly přijímány i dívky jiného vyznání, či bez vyznání. V budově vinohradského gymnázia byl stále více pociťován nedostatek prostoru a začalo se proto uvažovat o stavbě nové budovy. Ta byla dokončena v napjatém politickém období před 2. světovou válkou. Ovšem o tři roky později byla řádová gymnázia zrušena a vinohradské budovy byly celé zabrány německým Wehrmachtem. V obnovené Československé republice se opět rozpoutal boj o existenci církevních škol, který v roce 1949 skončil zestátněním vinohradského gymnázia. Mnoho sester – profesorek muselo odejít ze školy. Více na www.kdm.cz. (Aleš Pištora)

01. 09. 2011