Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Dvacet let projektu Dívčí katolické školy

V rámci jednoho z pravidelných podvečerních setkání, které pořádá Pedagogická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Odborem církevního školství Arcibiskupství pražského

a Jabok – VOŠ sociálně pedagogickou a teologickou, vystoupí s úvodním slovem biskup Václav Malý. Setkání bude věnováno rekapitulaci dvaceti let uplatňování pedagogického projektu Dívčí katolická škola ve třech církevních školách sídlících v pražské arcidiecézi, z nichž dvě zřizuje Arcibiskupství pražské.

Vedle biskupa Václava Malého vystoupí též paní Eva Bartoňová, autorka projektu a zakladatelka první DKŠ, a na závěr bude možno shlédnout sérii uměleckých fotografií z cyklu „Nedomazlenky“ pana Ondřeje Staňka, které podávají výmluvný obraz o vnitřním světě této specifické sociální skupiny studentek. Současnou tvář tří středních škol poskytujících prostor žákům se nejrůznějšími handicapy, zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí, představí jejich ředitelé krátkými prezentacemi. Počítá se i s krátkou besedou s účastníky setkání. (ap)

31. 05. 2010