Vyhledávání Menu

DVACET PĚT LET DÍVČÍ KATOLICKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY


V refektáři Emauzského kláštera (Vyšehradská 49) se 12. listopadu 2015 koná od 18.00 hodin slavnostní koncert k 25. výročí Dívčí katolické střední školy. Zazní barokní hudba v podání Markéty Stivínové (flétna) a souboru Musica Lucis Praga. Zpívá Sponte sua – společenství pro duchovní píseň a Lvíčata – sbor studentek školy. Večerem provede paní Táňa Fišerová.


49564

Foto: www.divciskola.cz

„Slavíme 25 let školy, ve které vedle sebe studují dívky na vozíčku, nevidomé, autistky spolu s děvčaty z dětských domovů, diagnostických ústavů, nefunkčních rodin … Školu si samy uklízejí, nakupují a vaří pro sebe i pro ostatní, učí se starat o druhé. Disponovanější absolventky jako kvalifikované pečovatelky pečují o potřebné, především o seniory,“ přibližuje školy její ředitel Luboš Hošek. „Jako jediná škola v zemi jsme současně registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – naše pečovatelky pečují o tři desítky seniorů v jejich domácnostech po celé Praze, studentky si účastí na této službě plní povinnou odbornou praxi, některé po dokončení školy ve ´školní sociální firmě´ zůstávají v pracovním poměru. Pro handicapované absolventky škola letos otevírá vlastní chráněnou dílnu,“ přibližuje Hošek úspěchy školy.

Dívčí katolická střední škola nabízí střední vzdělání v oborech „pečovatelské služby“ a „praktická škola dvouletá“. Jedná se malou školu, kde vládne takřka rodinná atmosféra. Vzděláním dopřává svým studentkám možnost osobního rozvoje a poskytuje dostatek prostoru a podpory slabým i silným. Škola je zřizována Arcibiskupstvím pražský, ale víra, či příslušnost k církvi nemá na přijetí, či studium žádný vliv. Více na www.divciskola.cz. (Luboš Hošek, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 09. 11. 2015