Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ekumenická bohoslužba ke Dni Země

Kázání bude při ekumenické bohoslužbě mít Milan Horák (Obec křesťanů) a zazní zpěv sboru Gabriel. Po bohoslužbě cca od 20:00 hodin bude v sakristii kostela Nejsvětějšího Salvátora následovat diskuse na téma „Příroda jako zjevení“. Hostem při diskusi bude ředitel geologického ústavu AV ČR Václav Cílek.

Den Země se každoročně koná 22. dubna. Počátek tradice sahá do konce šedesátých let a za jejího iniciátora je považován Gaylord Nelson (1916–2005), americký senátor, který navrhl první celonárodní protest proti poškozování životního prostředí s cílem přimět odpovědné politiky k tomu, aby se tímto problémem začali vážně zabývat. O vznik dne, který by upozorňoval na životní prostředí naší planety, se však zasloužil až protiválečný aktivista John McConnell (*1915). První Den Země byl slaven v San Francisku 21. března 1970, v den jarní rovnodennosti. Oslava, která se přenesla na 22. duben, byla pravděpodobně zamýšlena nejen jako ekologicky zaměřený svátek, ale i jako levicově orientovaný happening bojovníků proti válce ve Vietnamu a oslava narození V. I. Lenina. OSN začalo tento svátek slavit o rok později (1971).

Ať už je pozadí vzniku této tradice jakékoliv, výsledkem je kampaň, která si klade za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Ke každoročním oslavám se připojuje mnoho institucí, organizací, ale i jednotlivců. V jednom z rozhovorů P. Marek Orko Vácha, biolog a katolický kněz působící u kostela Nejsvětějšího Salvátora, připomněl, že křesťanství se může stát ekologickým hnutím mocným pomocníkem. „Již 2000 let hlásá, že štěstí člověku nepřinese hromadění majetku, nýbrž změna životního stylu, že smysl života člověka neleží v kruhu věcí, které kolem sebe stihne za život shromáždit. Dále: na počátku stvořil Bůh nebe i zemi, Země je tedy posvátná, je Božím dílem a všechny organismy na ní jsou našimi malými bratřími a sestrami. Úcta k životu a přírodě je pro věřícího něčím velmi samozřejmým.“ (ap)

19. 04. 2010