Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ekumenická bohoslužba na Vinohradech

Ekumenickou bohoslužebnou slavnost pořádají společně Ekumenická rada církví v ČR a Česká biskupská konference. Povedou ji představitelé církví Ekumenické rady církví v ČR.

Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna. Texty pro letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů připravili jeruzalémští křesťané, kteří si jako téma zvolili Skutky 2,42: "Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se." Tento text odkazuje k počátkům církve v Jeruzalémě, vyzývá k reflexi a obnově, k návratu zpět ke kořenům víry, je připomenutím doby, kdy církev byla jedna. Český překlad textů k týdnu modliteb za jednotu křesťanů najdete na stránkách TS ČBK.

Počátky Týdne modliteb za jednotu křesťanů spadají až do roku 1740, kdy se ve Skotsku objevují stoupenci letničního hnutí napojení na Severní Ameriku. Jejich obnovné snahy zahrnovaly modlitby za všechny církve a spolu se všemi církvemi. V roce 1867 zdůrazňuje První Lambethská konference biskupů anglikánské církve v preambuli svého prohlášení význam modlitby za jednotu a papež Lev XIII. roku 1894 podporuje zavedení Oktávu modliteb za jednotu.

V "Dekretu o ekumenismu" vydaném během Druhého vatikánského koncilu (roku 1964) se zdůrazňuje, že modlitba je duší ekumenického hnutí, a vyslovuje se pro slavení Týdne modliteb. V roce 1965 začínají Komise pro víru a řád Světové rady církví a Sekretariát pro podporu jednoty křesťanů (od roku 1989 Papežská rada pro jednotu křesťanů) s oficiální přípravou textu pro Týden modliteb. Od roku 1968 se "Modlitba za křesťanskou jednotu" slaví na základě textů připravených v této spolupráci.

Ekumenická bohoslužba se koná 24. ledna 2011 od 18.00 hodin ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické (Korunní 60, Praha 2). (Aleš Pištora)

21. 01. 2011