Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ekumenická bohoslužba u Nejsvětějšího Salvátora

Sekání se uskuteční v rámci aliančního týdne modliteb (celonárodní mezidenominační modlitební iniciativa Evangelikální aliance), jež předchází katolickému týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Bohoslužbě jako hostitel předsedá vikář hostitelské farnosti P. Marek Orko Vácha, kázání se ujme Pavel Černý, kazatel Církve bratrské.  Iniciátorem bohoslužby je Mikuláš Vymětal,  seniorátní farář pro mládež v Církvi českobratrské evangelické.
Po bohoslužbě bude v sakristii  příležitost k debatě s dalšími hosty na téma Misie a ekumenismus a vztahy křesťanů k Židům.

V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů  proběhne také na Evangelické teologické fakultě ve čtvrtek 20. ledna od 19.00 hodin panelová diskuse „Dialog Židů, křesťanů a muslimů - Jak spolu žít v míru“. Diskuse se zúčastní: Karol Efraim Sidon, vrchní pražský a zemský rabín, Emir Omič, imám, Tomáš Halík, univerzitní farář, Pavel Černý, kazatel Církve bratrské a emeritní předseda Ekumenické rady církví a Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve v českých zemích. (Aleš Pištora)

12. 01. 2011