Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ekumenická bohoslužba u sv. Tomáše v Praze

Bohoslužba 18. ledna v den památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů zahájí také „Noc otevřených kostelů“, v rámci které zájemci budou moci navštívit ekumenické bohoslužby, studentské bohoslužby, koncerty, filmové projekce, čajovnu a výstavu. Více informací naleznete na www.ekumenickarada.cz.

Počátky Týdne modliteb za jednotu křesťanů spadají až do roku 1740, kdy se ve Skotsku objevují stoupenci letničního hnutí napojení na Severní Ameriku. Jejich obnovné snahy zahrnovaly modlitby za všechny církve a spolu se všemi církvemi. V roce 1867 zdůrazňuje První Lambethská konference biskupů anglikánské církve v preambuli svého prohlášení význam modlitby za jednotu a papež Lev XIII. roku 1894 podporuje zavedení Oktávu modliteb za jednotu.

V "Dekretu o ekumenismu" vydaném během Druhého vatikánského koncilu (roku 1964) se zdůrazňuje, že modlitba je duší ekumenického hnutí, a vyslovuje se pro slavení Týdne modliteb. V roce 1965 začínají Komise pro víru a řád Světové rady církví a Sekretariát pro podporu jednoty křesťanů (od roku 1989 Papežská rada pro jednotu křesťanů) s oficiální přípravou textu pro Týden modliteb. Od roku 1968 se "Modlitba za křesťanskou jednotu" slaví na základě textů připravených v této spolupráci. (ap, tisk.cirkev.cz)

13. 01. 2010