Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ekumenická bohoslužba vyslání vojenských kaplanů

Kaplany se nově stanou P. Jan Böhm, římskokatolický kněz Arcibiskupství pražského, který jako vojenský kaplan bude sloužit u 42. mechanizovaného praporu v Táboře, a Pavel Brichta, duchovní Církve československé husitské, který bude sloužit u 13. dělostřelecké brigády v Jincích. Noví vojenští kaplani složí slib a přijmou požehnání pro svoji službu od pražského arcibiskupa Dominika Duky a zástupců Ekumenické rady církví.

V armádě dnes slouží 26 kaplanů z šesti církví. Jejich počet od roku 1996, kdy začal působit v české jednotce v Bosně a Hercegovině první vojenský kaplan, postupně vzrůstá. Optimální počet je podle generála Picka pro naši armádu 30 kaplanů. Za deset let, kdy kaplani v naší armádě působí, vyslalo do duchovní služby sedm církví více než třicet svých zástupců. Uchazeči o duchovní službu v armádě musejí splnit mnoho kritérií. Jsou na ně kladeny stejné nároky jako na vojáky z povolání, tedy například podmínka plné fyzické a psychické zdatnosti. Služba vojenského kaplana je časově omezená a zpravidla trvá 6 - 8 let.

Vojenští kaplani jsou duchovní, které do služby vysílají společně všechny křesťanské církve sdružené v Ekumenické radě církví a v České biskupské konferenci, aby ve vojenském prostředí sloužili všem, kteří o pomoc požádají. Úkolem kaplana není hlásání víry - kaplan nikdy nemluví o věcech víry jako první; nejedná se ani o jakési moralizování a napomínání - základem pro kaplana je úcta ke svobodě každého jednotlivce; ale jde především o službu naslouchání, o službu spoluprožívání pracovních i osobních radostí i těžkostí v úctě k osobnímu tajemství každého, kdo se kaplanovi svěří. (Aleš Pištora)

08. 09. 2011