Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ekumenická bohoslužba za oběti norské tragédie

Bohoslužbu ve svatovítském chrámu uvede pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Po přečtení úryvků Bible přednese Karel Šimr, farář Českobratrské církve evangelické, kázání. Poté budou přečtena jména 76 obětí útoků a zástupci církví za každou z nich zapálí v transeptu katedrály svíci.

Během bohoslužby zazní také báseň „Til Ungdommen“ (Naší mládeži), jejímž autorem je norský básník a spisovatel Nordahl Grieg. Po tragédii se četla na mnoha místech Norska. Báseň začínající slovy „Obklopení nepřáteli“ vznikla roku 1936 a byla mnohokrát zhudebněna. Dne 24. července 2011 za obrovské pozornosti médií tuto báseň zpívalo shromáždění v katedrále v Oslo na vzpomínkové bohoslužbě za oběti nedávných útoků.

Před závěrečným požehnáním promluví zástupce Norského království paní Tijana B. Nilsen, chargé d´affaires norského velvyslanectví v České republice.

Bohoslužby v pražské katedrále se kromě arcibiskupa Dominika Duky dále zúčastní také předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml, farářka Československé církve husitské Sandra Silná, superintendent Evangelické církve metodistické Petr Procházka, diákon Evangelické církve augsburského vyznání v České republice Dominik Žbánek  a Mons. Dennis Kuruppassery, rada Apoštolské nunciatury. Pozváni byli rovněž zástupci zahraničních zastoupení v České republice. Bohoslužbu bude zpěvem doprovázet Pražský katedrální sbor.

Od 16.00 hodin bude možné v transeptu katedrály položit k norské vlajce kytici či zapálit svíčku. Ekumenickou bohoslužbu bude přednášet Český rozhlas (Praha) i Česká televize (ČT 24). (Aleš Pištora)

28. 07. 2011