Vyhledávání Menu

Ekumenická bohoslužba zakončí Slavkovské dny smíření


Emeritní pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk bude 3. října 2015 od 14.00 hodin ve Slavkově u Brna předsedat ekumenické bohoslužbě, která zakončí jubilejní dvacátý ročník Slavkovských dnů smíření. Součástí bohoslužby bude přijímání nových členů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.


48038


Zámek Slavkov – Austerlitz bude od pátku 2. do 3. října 2015 opět místem konání letos již dvacátého ročníku Slavkovských dní smíření. Tématem letošního setkání je Evropa – místo pro lidi dobré vůle. Mezinárodní přátelské setkání vyvrcholí tradiční ekumenickou bohoslužbou, jíž bude předsedat kardinál Miloslav Vlk. Letos zde bude poprvé jako hlavní kaplan Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského přijímat dvanáct postulantů a povyšovat patnáct členů řádu. Po bohoslužbě bude následovat setkání a Stromu smíření a odhalení pamětní desky.

Páteční program bude zahájen v 10.00 hodin v Divadelním sále slavkovského zámku, kdy se sejdou zástupci partnerských obcí. Program vyvrcholí veřejným koncertem dvou pěveckých sborů v historickém sále a vystoupením varhanistky Kateřiny Málkové. Tradičně zazní slavné skladby v podání pěveckého sboru VOX IUVENALIS, vystupujícím pod záštitou Vysokého učení technického v Brně. Po dlouhé odmlce se také představí slavkovský pěvecký sbor Collegium musicale bonum. Slavnostní večer zakončí varhanní koncert.

Sobotní program bude opět ve znamení diskusních seminářů, mimo jiné i na téma nepokojů ve světě a jak jim duchovně čelit. Ve 14.00 hodin se pak uskuteční slavnostní ekumenická bohoslužba. Po skončení církevní slavnosti se před farním kostelem odehraje folklorní vystoupení souborů z partnerských měst. Jako symbol přátelství budou mladí účastnící vytvářet společnou pohlednici. Více na www.slavkov.cz. (Veronika Slámová)

Aleš Pištora 30. 09. 2015