Vyhledávání Menu

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA ZAVRŠÍ FESTIVAL MENE TEKEL


Na závěr festivalu Mene Tekel 28. února 2016 povede pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP spolu se Svjatoslavem Ševčukem, vyšším archieparchou kyjevsko-haličským a archieparchou kyjevským v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 14.00 hodin ekumenickou bohoslužbu za popravené, umučené a zemřelé politické vězně. Kázání přednese biskup Václav Malý.


57409


Bohoslužbu pořádá mezinárodní festival proti totalitě Mene Tekel ve spolupráci s Ekumenickou radou církví, Arcibiskupstvím pražským, Konfederací politických vězňů ČR, Katedrálním sborem a jeho sólisty. Kromě kardinála Duky a biskupa Malého se bohoslužby zúčastní také Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve v ČR, Tomáš Butta, biskup-patriarcha Církve československé husitské, Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání a Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické.

Přímluvy a poděkování pronesou za KPV ČR MUDr. Naděžda Kavalírová a Ing. František Šedivý. Zazní fanfáry v podání Pražských katedrálních žesťů, umělecký vedoucí Josef Zámečník — trubky, Josef Kšica — varhany, kantor — Jakub Hrubý. Vystoupí Smíšený pěvecký sbor ČVUT. Klávesy: Drahoslav Gric, bicí: Jan Linhart. Jako host vystoupí koncertní pěvecký sbor Lilium Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Litomyšl. Hudební dramaturgie Josef Kšica a Jan Steyer.

Projekt proti totalitě Mene Tekel vznikl jako reakce na nezájem společnosti o osud politických vězňů padesátých let, ale i na absenci výuky o tomto období ve školském systému. V letech 1948—1989 bylo z politických důvodů v naší zemi odsouzeno k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 248 tisíc nevinných lidí. Trpěly nejen oběti politických procesů, ale také rodiny vystavené perzekuci, pronásledování, diskriminaci; byly ukradeny rodové majetky, děti odloučeny od matek a otců, zpřetrhány tradiční společenské vazby a pošlapána lidská práva.

Během festivalu jsou představována svědectví bývalých politických vězňů, umělecká reflexe doby totality v českém filmu, objektivní pohled historiků, filmové a televizní dokumenty, knihy s příběhy živoucích legend, verše žalářovaných mužů a žen, rozsudky, dopisy, osobní věci vězněných, pohled dětí na druhou polovinu dvacátého století a další. Více na www.menetekel.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 22. 02. 2016