Vyhledávání Menu

Ekumenická křížová cesta na Petřín

Farnost Matky Boží před Týnem pořádá na Zelený čtvrtek, 17. dubna 2014, ve spolupráci s dalšími křesťanskými církvemi ekumenickou křížovou cestu na Petříně. Začátek je ve 21.00 hodin v kostele sv. Vavřince, odkud bude průvod pokračovat k jednotlivým zastavením. Předpokládané ukončení je ve 22.00 hodin.

Základní myšlenkou je modlitba nad městem a za město. Tuto tradici zahájil P. Vladimír Kelnar ve spolupráci s biskupem Starokatolické církve Dušanem Hejbalem v roce 1991. Od té doby se každoročně scházejí křesťané několika církví, mj. starokatolíci, husité, evangelíci, spolu se svými duchovními, aby se spojili v modlitbě „pod křížem“, který se stal nástrojem vykoupení všech lidí bez rozdílu vyznání. „Pozdně večerní hodiny Zeleného čtvrtku jsou vhodné k tomu, abychom je prožili v usebrané modlitbě. Sám Petřínský kopec evokuje Olivovou horu s Getsemany v Jeruzalémě. To bylo také důvodem vzniku zděných kapliček barokní křížové cesty“, říká farář týnské farnosti P. Vladimír Kelnar. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 14. 04. 2014