Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ekumenická modlitba připomene oběti totalit

V den, který v naší zemi symbolizuje konec komunismu a návrat svobody a který nám rovněž připomíná boj proti nacismu, zve arcibiskup Dominik Duka OP do svatovítského chrámu ke společnému setkání nejen představitele univerzit, studentské obce a zástupce společenského a politického života, ale všechny, kdo si chtějí připomenout, že svoboda není fakt, který se v běhu dějin tu a tam osudově vynoří, nýbrž dar, kterého se nám dostává díky těm, kdo o něj usilují. „17. listopad je vlastně velmi smutný den, ale v ten den se zrodila naše svoboda, protože se naplňují slova Ježíšova o pšeničném zrnu, které padá do země, aby zemřelo a vydalo užitek,“ říká arcibiskup Duka a dodává: „Nesmíme zapomenout na stovky zabitých a statisíce uvězněných, mezi nimiž byli kněží a řeholníci. Naše svoboda je dar za životy těch, kteří se nesehnuli, nezradili Krista, své přesvědčení, své svědomí.“

Ekumenickou modlitbu, kterou pořádá Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Ekumenickou radou církví a Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze, povede pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a zúčastní se jí zástupci Ekumenické rady církví. Po modlitbě následuje koncert, při němž zazní Requiem, op. 48 Gabriela Faurého. Jako sólisté vystoupí Dagmar Vaňkátova – soprán, Jakub Hrubý – baryton, Aleš Bárta – varhany. Pražský katedrální sbor a orchestr řídí Josef Kšica. Vstup volný. (Aleš Pištora)

14. 11. 2012