Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů MENE TEKEL

Ekumenická bohoslužba v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha přilákala několik stovek věřících. Přišli se pomodlit za nevinné oběti totalitních režimů, zvláště nacismu a komunismu. Předseda ekumenické rady církví dr. Pavel Černý zasadil svou promluvu do souvislostí rozvržených starozákonním příběhem krále Belšasara, jehož totalitní a rouhačský způsob vlády ukončil ortel napsaný na stěnu neviditelnou rukou: „mene, tekel, ufarsin“. Bůh viděl tvou vládu, zvážil ji a shledal lehkou, tedy zlou, to platilo i pro totalitní režim komunistický. Je potřeba mít na paměti tento Boží soud, řekl dr. Černý. Kardinál Miloslav Vlk důrazně připomenul celkovou devastaci naší země, kterou přinesl nedávný režim, a společnou modlitbu vedl za to, aby lidstvo žilo zodpovědněji, aby bylo uchráněno jakýchkoli dalších totalit. Své někdejší přítomné spoluvězně a hlavně tehdejší „mukly“ v závěru bohoslužby krátce pozdravil arcibiskup Karel Otčenášek, který mezi přítomné rozdal pátý díl své knihy Kamínky, v níž shromažďuje svědectví o utrpení křesťanů za doby komunistického režimu.

03. 03. 2008