Vyhledávání Menu

Ekumenická modlitební vigilie a slavnost Seslání Ducha svatého


V předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého se v řadě kostelů slaví vigilie. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se ekumenická bohoslužba 14. května 2016 koná od 20.00 hodin a předsedat jí bude emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk. V neděli 15. května při mši svaté od 10.00 hodin bude na slavnost Seslání Ducha Svatého tamtéž udělovat svátost biřmování kardinál Dominik Duka OP.


60278

Duccio di Buoninsegna: Pentecost (1308-11), Museo dell'Opera del Duomo, Siena


Při večerní ekumenické bohoslužbě zazní skladby W. A. Mozarty, T. Surovíkové, M. Duruflého, J. Hanuše v podání smíšeného sboru Carmina Bohemica, který řídí sbormistryně Věra Hrdinková. Na slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice) druhý den v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP při mši svaté udělovat připraveným kandidátům svátost biřmování.

Letnice

Latinský název Letnic - „Pentecostes“ (z řeckého "pentekosté hémera" - padesátý den) znamená „padesátý den velikonoční slavnosti“. Seslání Ducha svatého nedílně patří k události Velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením. Letnice u židů byly původně zemědělským svátkem díkůvzdání Bohu za žně. Později se z nich stala oslava darování Zákona Mojžíšovi na hoře Sinaj. Právě během tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. Duch svatý je tak novým duchovním zákonem, který zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje církev. Ve Starém zákoně se setkáváme s působením Otce na zemi, v Novém zákoně sledujeme působení Syna na zemi a v současnosti prožíváme na zemi působení Ducha svatého. Tato zkušenost začala právě o Letnicích, které svatý Augustin nazývá narozeninami církve. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 06. 05. 2016