Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ekumenické setkání v rodišti Martina Luthera

Ekumenické setkání, které letos již po dvacáté osmé organizuje Hnutí fokoláre, otevřel svým proslovem kardinál Miloslav Vlk. Ten je již několik let moderátorem těchto setkání. Ve své úvodní řeči se zmínil o „zázracích“ na cestě ke vzájemnému sbližování církví. Na prvním místě jmenoval letošní červnovou pravoslavnou konferenci ve švýcarském Chambesy, kde došlo k významnému neočekávaném kroku směrem k celo-ortodoxnímu koncilu. Dále se zmínil o „zázraku“ v Augsburku, kde byla před deseti lety podepsána luteránsko-katolická dohoda o ospravedlnění. Kardinál Vlk vyslovil přání, aby se i toto ekumenické setkání stalo jakýmsi „zázrakem“, kdy Ježíš přítomný ve společenství může prohloubit nezištné bratrství, které pak jednotliví biskupové ponesou do svých církví na celém světě. (Celé znění proslovu kardinála Vlka naleznete zde.)

Biskup Christian Krause, pravidelný účastník těchto setkání, někdejší předseda světového luterského svazu, na zahajovací tiskové konferenci řekl: „Pokud se chceme poznat, pak prvním krokem je otázka po původu. V rámci desetiletí věnovaném reformátorovi Martinu Lutherovi a deset let po podpisu společného prohlášení o ospravedlnění ze strany katolické církve a lutherského svazu, jsme chtěli navštívit místa významná pro reformaci. Návštěva měst spojených s Lutherem - Eislebenu a Wittenbergu nám umožňuje, abychom našim spolubratřím z jiných církví zprostředkovali, co pro nás reformace znamená.“

Ve středu 8. září přijela pozdravit biskupy prezidentka Hnutí fokoláre Maria Voce. „Když lidé nenacházejí cestu do našich církví, musíme jít my za nimi. Pouze tehdy, uvidí-li v nás živý důkaz o realizovaném a šťastném životě, budou otevření pro poselství evangelia, které chceme šířit“, řekla Maria Voce.

Předchozí setkání se konala například v Libanonu, Rumunsku, Itálii, Švýcarsku či České republice. Mottem letošního programu, který se zamýšlí nad budoucností církví, je Ježíšova věta z Matoušova evangelia: „Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“. Na programu je mimo jiné návštěva rodného domu Martina Luthera, setkaní se zástupci veřejného života a také seminář, jehož tématem bude učením Martina Luthera a jeho vztah k Božímu slovu. (hp, ap)

11. 09. 2009