Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ekumenické shromáždění ve Sboru Církve bratrské

Homilii pronese Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda České biskupské konference, shromáždění bude předsedat Pavel Černý, předseda Rady Církve bratrské a Ekumenické rady církví v ČR. Ekumenické slavnosti se zúčastní i další představitelé církví české ekumeny. Při bohoslužbě bude zpívat pěvecký kroužek ze Sboru Církve bratrské na Smíchově pod řízením Tomáše Najbrta.

Týden modliteb za jednotu křesťanů, vyhlašovaný Papežskou radou pro jednotu křesťanů a Komisí pro víru a řád Světové rady církví, probíhá od 18. do 25. ledna 2009. Začíná vždy dnem, kdy katolická církev slaví památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18. ledna). Maria je pro církev od jejích počátků vzorem víry, lásky a dokonalé jednoty s Kristem. Společná úcta k Bohorodičce zůstala trvalým poutem mezi západními a východními křesťany i po jejich rozdělení, proto také úsilí o obnovení vzájemné jednoty bývá svěřováno pod její ochranu.

Texty určené pro letošní Týden modliteb připravila skupina křesťanů z Koreje. Pro rozjímání byl zvolen úryvek z knihy proroka Ezechiela (Ez 37,15-28), z něhož jako ústřední myšlenku a motto celého týdne vybrali autoři verš „Budou v tvé ruce jedním celkem“. Český překlad textů naleznete na stránkách Tiskového střediska České biskupské konference, http://tisk.cirkev.cz. (kh, ap)

12. 01. 2009