Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Eucharistická adorace v kostele sv. Ludmily

Adorační den se koná vždy první pátek v měsíci kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech (nám. Míru, Praha 2). Je zahájen mší svatou v 7:30, po ní následuje celodenní eucharistický výstav s možností individuální adorace. Společnou adoraci od 15:30 povedou bratři karmelitáni a sestry Apoštolátu sv. Františka. Adorace je zakončena společným slavením eucharistie v 16:30.

Společná adorace je zaměřena na prosby za nová povolání ke kněžskému a zasvěcenému životu, věřící budou prosit i za požehnaný průběh návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice. (ap)

03. 08. 2009