Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Eucharistická adorace v kostele sv. Ludmily

Adorační den zaměřený na prosby za nová povolání ke kněžskému i zasvěcenému životu, za rodiny a věrnost všech, kteří slouží Bohu, se koná vždy první pátek v měsíci. Je zahájen mší svatou v 7:30, po ní následuje celodenní eucharistický výstav s možností individuální adorace. Společnou adoraci od 15:30 tentokrát povedou bratři salesiáni a sestry salesiánky. Adorace je zakončena společným slavením eucharistie v 16:30. (ap)

02. 02. 2009