Vyhledávání Menu

Evangelíci pořádají konferenci o Janu Husovi

Českobratrská církev evangelická a Evangelická teologická fakulta UK ve spolupráci s Církví československou husitskou pořádají ve dnech 9. – 12. dubna 2015 mezinárodní teologickou konferenci o Janu Husovi. Mezi odborníky z řad teologů a historiků promluví také kardinál Dominik Duka OP. Kapacita konference je již zcela naplněna.

Konference si podle pořadatelů klade za cíl připomenout život a dílo mistra Jana Husa a přiblížit tehdejší společenský a teologický kontext. V nemenší míře se pak příspěvky zaměří na vztah Husa k době nynější, dotknou se tématu současné sekularizované společnosti a Husovým odkazem se účastníci budou zabývat i v ekumenickém kontextu.

Rok 2015 je rokem 600. výročí upálení mistra Jana Husa na kostnickém koncilu. Příspěvkem pražské arcidiecéze k tomuto výročí budou „Dny víry“, které se budou snažit představit život místní církve a zprostředkovat zkušenost s Kristem. Pestrý program, který představí církev v její rozmanitosti pomocí duchovního slova, kulturních pořadů, přednášek, se také několikrát dotkne Husovského tématu. Více na http://dnyviry.evangelizace.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 09. 04. 2015