Vyhledávání Menu

Evropské setkání mladých v Praze


Na pozvání České biskupské konference a Ekumenické rady církví v ČR se setkají desetitisíce mladých lidí z celé Evropy i dalších kontinentů od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 v Praze na 37. evropském setkání mladých.


25034

 

Bude to další zastavení na „pouti důvěry na zemi“, kterou už víc než 35 let organizuje komunita Taizé. Mladí lidé, kteří se těchto setkání účastní, netvoří nějaké hnutí, ale hledají cesty důvěry: mezi lidmi různých generací, mezi křesťany různých tradic a mezi národy. Chtějí prohloubit svou víru a sociální cítění.

Komunita Taizé toto setkání bude připravovat ve spolupráci se všemi farnostmi naší diecéze a dalšími křesťanskými církvemi Prahy a jejího okolí. Program setkání se bude skládat z několika velmi jednoduchých prvků: sdílení myšlenek a zážitků v mezinárodních skupinkách, společné modlitby, tematických setkání a pohostinnosti. Obyvatelé Prahy a okolí se budou moct do programu zapojit bez ohledu na věk, aniž by potřebovali nějakou vstupenku nebo aniž by se museli předem přihlašovat.

Minulé evropské setkání se na konci roku 2013 konalo ve Štrasburku (na francouzské i německé straně hranice) a shromáždilo se k němu 30 000 účastníků. Kard. Dominik Duka a předseda Ekumenické rady církví v České republice Daniel Fajfr přijeli do Štrasburku osobně pozvat mladé lidi, aby na konci tohoto roku přijeli do Prahy.

Mezi dalšími městy, která evropská setkání už hostila, jsou Řím, Berlín, Londýn, Paříž, Brusel, Varšava, Vídeň, Budapešť, Barcelona, Ženeva a Lisabon. Mnozí z nás si dobře pamatují, jak v roce 1990 desetitisíce mladých lidí přijely sdílet svou víru a radost s obyvateli Prahy.

 

20. 06. 2015