Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Evropští biskupové hovořili také o smyslu Evropské unie

Na pořadu jednání Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie COMECE byla problematika institučního a politického rozvoje Evropské unie a především podepsání Lisabonské smlouvy a také komisí navrhovaná měřítka k potlačování klimatických změn. Kromě toho biskupové vyzvali k tomu, aby instituce Evropské unie učinily jasnějším směřování procesu politického sjednocování Evropy.

Přes všechnu snahu propracovat institucionální postupy zůstává pro mnoho občanů rozhodující otázka po cíli a smyslu evropského sjednocování stále otevřená. Tuto skutečnost také ve své zahajující řeči zmínil biskup Adrianus Van Luyn, prezident COMECE, když řekl, že „za politikou leží metapolitika, která překračuje partajní politiku a tvoří hodnotový základ každého politického jednání“.

Ve středu diskuze o reformě škol a univerzit jakož i diskuze o politice výzkumu v EU byl zmíněn úkol zprostředkování vědomí lidské důstojnosti. Biskup Václav Malý, který se všech zmíněných diskuzí zúčastnil, zdůrazňuje, že „tou pravou hodnotou se vzdělání stává až tehdy, je-li užito pro dobrou věc“. S Jérôme Vignonem (Evropská komise) hovořili biskupové také o lidské důstojnosti v měnícím se světě pracovních příležitostí.

Ochrana stvoření je podle závěrečného komuniké prioritou jak pro křesťany, tak pro politiky. S tím úzce souvisí úsilí o nalezení měřítek ochrany klimatu. Již v listopadu minulého roku utvořili biskupové COMECE pracovní skupinu zabývající se „změnou klimatu a křesťanským životním stylem“. Předseda této komise Dr. Franz Fischler, bývalý eurokomisař a prezident Evropského sociálního fóra, představil komisi zprávu o práci skupiny.

Nakonec biskupové také poděkovali Mons. Noëlu Treanorovi, který od roku 1993 působil jako generální sekretář COMECE a má velký podíl na tom, že COMECE je respektovaným partnerem mnoha institucí a výborů EU. Byl odsouhlasen postup při volbě nového generálního sekretáře COMECE, který by měl převzít povinnosti na podzim tohoto roku. (ap)

Zdroj: COMECE

12. 03. 2008