Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Exekuce na katedrálu

Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk byl seznámen s tím, že na katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha byl podán návrh na exekuci, protože Správa Pražského hradu údajně nezaplatila za práci restaurátorské firmě Gema Art Group, která se podílela na výstavě o působení italských renesančních a barokních umělců v Praze. Tato exekuce, která je vedena proti Správě Pražského hradu, a tedy nikoli proti tomu, kdo ji užívá, tj. proti církvi, byla na katedrálu uvalena v době, kdy jako vlastník katedrály byla uvedena Správa Pražského hradu.

"Tato situace jen znovu potvrzuje, že chrám patří do rukou církve, která je schopna se o něj starat nejlépe. V rukou státu může být vždy nějakým způsobem ohrožen," řekl kardinál Vlk. Pražský arcibiskup doufá, že exekuce nebude realizována, že se katedrála nedostane do rukou nějaké soukromé firmy, která by ji případně mohla dále prodat, a že nepřestane sloužit jako biskupský chrám. Domnívá se, že by to byla velká mezinárodní ostuda (i když již nyní lze o něčem takovém hovořit), která by ještě více diskvalifikovala náš stát v očích mezinárodní veřejnosti.

Kardinál Vlk stále trvá na tom, že převedení katedrály do rukou státu Nejvyšším soudem z rozhodnutí bývalého komunistického soudce dr. Ištvánka je schválením nespravedlivého utlačovatelského aktu komunistického režimu vůči církvi naším státem, který dokonce neodpovídá ani liteře tehdejšího komunistického práva. Jednalo se o další špatné rozhodnutí našeho soudu. Katedrála byla v padesátých letech přepsána na stát z rozhodnutí vedoucího stavebního odboru tehdejšího Národního výboru hlavního města Prahy. Nebyl to tedy řádný právní akt ani podle tehdejšího komunistického práva. Svatovítská katedrála nikdy nebyla právoplatně převedena do vlastnictví státu a patří Metropolitní kapitule.

Kardinál se domnívá, že tím nejdůležitějším nyní je, aby se katedrála zbavila tohoto rizika a dále mohla sloužit jako biskupský kostel a chrám křesťanů v naší zemi. (ap)

14. 03. 2008