Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Farnost na Facebooku

O nových médiích ve službě slovu hovoří Benedikt XVI. ve svém poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků. „Současné nesmírné rozšíření a značný vliv těchto komunikačních prostředků je činí pro kněžskou službu ještě důležitějšími a užitečnějšími,“ říká papež. Kněz se podle Benedikta XVI. ocitá jakoby na začátku "nových dějin". Je povolán pastoračně se novým způsobům komunikace věnovat a znásobit své úsilí, aby sloužily Slovu. Kněz má také pomáhat, aby se z prostoru utvářeného novými komunikačními prostředky neztratila kultura úcty k důstojnosti a hodnotě lidské osoby. „Digitální svět“ představuje podle Benedikta XVI. velké bohatství pro lidstvo jako celek, ale i velkou příležitost pro všechny věřící.

Přednáška, kterou organizuje občanské sdružení KrNet, není určena pouze pro kněze, ale i pro všechny, kteří jim v této službě pomáhají. Cílem přednášejícího Jana Šedo je informovat o možnostech, které Facebook poskytuje a je možné je využít pro službu v církvi. "Pro menší farnosti může být Facebook cesta jak si udělat jednoduše interaktivní webovou prezentaci bez programování a dalších odborných znalostí," nastiňuje jednu možnou cestu využití. Šedo chce též varovat před porušováním pravidel Facebooku, upozornit na možnosti propojení s běžnými webovými stránkami, ukázat co je možné udělat pomocí speciálních aplikací a jak jej využívají komerční i neziskové organizace. Bližší informace a předběžné přihlášky na http://krnet.krestane.cz/.

Jan Šedo se dlouhodobě věnuje „křesťanskému internetu“. Je předsedou občanského sdružení KrNet, které se zabývá podporou webů s křesťanskou tématikou a jeho největším projektem je webhosting www.farnost.cz. Jan Šedo koordinuje také projekt komunitního webu křesťanské mládeže signály.cz. Studuje Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Facebook je celosvětová internetová společenská síť propojující přes 300 milionů lidí na celém světě. Její služby využívá v České republice přes 2 miliony lidí, z toho 59% denně. Většina uživatelů je stará 18-34 let, ale využívá jej též přes 300 tisíc lidí starších. (ap)

04. 03. 2010