Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Farnost Nejsvětějšího Salvátora nabídne Popelec umělců

V 18.00 hodin se v sakristii kostela Nejsvětějšího Salvátora, kde se scházejí členové akademické farnosti, setkají umělci nejrůznějších žánrů, aby zhlédli literárně-teologický pořad Přemysla Ruta a Tomáše Halíka na téma „Prach a popel“. V pásmu hudby a úvah na dané téma vystoupí kromě dvou jmenovaných také Jiří Stivín, Robert Hugo a někteří z jejich pozvaných hostů. Základní téma vědomí a svědomí navozuje úvahu nad tím, čím se vyznačuje lidský život, který není pouhým výskytem, ale existencí otevřenou jinému. Celé setkání pak vyvrcholí tradičně hojně navštívenou bohoslužbou v 19 hodin, při které je udílen přítomným popelec – znamení kříže z ratolestí spálených po Květné neděli minulého roku.

O  výtvarný  doprovod  se  svými  objekty postará sklářský výtvarník Václav Cigler. Z důvodu snížené kapacity sakristie (díky přenosu) bude vstup na první část večera umožněn pouze pozvaným, případně na vstupenky, jejichž omezený počet se bude distribuovat v sakristii v neděli 22.  února  po obou bohoslužbách.  Pro  ostatní  bude v kostele instalováno projekční plátno, na kterém bude možnost pořad sledovat. Záznam bude dostupný také  na internetových stránkách České televize (stejně jako i loňské Popelce).

V pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude při mši svaté 25. února v 18.00 hodin udílet popelec pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. (www.salvator.farnost.cz, ap, foto www.salvator.farnost.cz)

Záznam z loňského Popelce umělců najdete zde.

20. 02. 2009