Vyhledávání Menu

FARNOST PETROVICE OSLAVÍ DVACET LET SVÉ EXISTENCE

V sobotu 16. ledna 2016 oslaví petrovická farnost své dvacáté narozeniny. Mše sv. v kostele sv. Jakuba st. se koná od 10.00 hodin. Odpolední program začíná ve 14.00 hodin. Farnosti se během minulého roku podařilo vztyčit v blízkosti kostela sv. Jakuba Staršího v Petrovicích hrubou stavbu nového farního centra.


55650


„Pro novostavbu farního centra jsme zvolili název Camino. Španělsky se tak nazývá svatojakubská cesta do Santiago de Compostely,“ vysvětluje petrovický administrátor P. František Převrátil. Petrovická farnost s asi 19 000 obyvateli dosud postrádala prostory k setkávání různých skupin farníků, společenské akce, oslavy, též bydlení a pracovní podmínky pro kněze a jeho spolupracovníky. Nyní je hotová nejen hrubá stavba, ale jsou už osazena okna, vnější dveře, vyštukované stěny, je už zřetelné, jak budou místnosti vypadat.

V sobotu 9. ledna měli farníci a sousedé možnost nahlédnout dovnitř v rámci dne otevřených dveří. Zájem byl veliký. „Společenský a kulturní život farníků je totiž propojen s životem ostatních petrovických (a hornoměcholupských) obyvatel. Spolu s paní starostkou Olgou Hromasovou se setkáme i s prvním farářem naší farnosti, P. Romualdem Brudnowskim, který na oslavu přijede z Polska. K návštěvě naší farnosti zveme každého a budeme také vděčni za každou pomoc.“ dodává P. Převrátil.

Farní centrum Praha Petrovice (Camino) má být dostavěno v první polovině roku 2016. Náklady na novostavbu jsou ve výši necelých 22 miliónů Kč. Zatím se podařilo uhradit již více než 10 miliónů. Přispět je možné na účet 188731509/0300, var. symbol 153. Více na http://farnost.petrovice.org. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 13. 01. 2016