Vyhledávání Menu

Farnost sv. Antonína oslaví 100 let od posvěcení svého kostela

Při příležitosti 100 let od posvěcení kostela sv. Antonína v pražských Holešovicích bude 25. října 2014 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 15.00 hodin sloužit mši svatou. Poté následuje setkán farníků před kostelem.

Oslavy 100. výročí postavení Holešovického kostela probíhají téměř celý rok. Vyšla kniha, která přibližuje uměleckohistorické památky a stavební vývoj kostela sv. Antonína a věnuje se i historii filiálního kostela sv. Klimenta v Bubnech. Dne 29. září byla vydána dřevěná výroční turistická známka a 1. října se ve spolupráci s nakladatelstvím Paulínky konal diskusní večer o papeži Františkovi.

Kostel sv. Antonína je novogotickou stavbou z let 1908 až 1911 dle návrhu arch. Františka Mikše a akademického sochaře Štěpána Zálešáka. Vzhled kostela (zejména dvojice věží) je částečně převzatý z Týnského chrámu. Nedávno byla na složitých tvarech novogotické severní věže vyměněna původní břidlicová krytina včetně klempířských prvků. Poškozené části krovu byly opraveny šetrným způsobem respektujícím původní technologie a tvary. Společně s opravou střechy kameníci vyměnili vadné části kamenické výzdoby fasády a věží. Při demontáži kříže s makovicí bylo nalezeno pouzdro obsahující informace z doby výstavby kostela, tedy z let 1908–1911. Restaurováno bylo nedávno také západního průčelí kostela. Více na www.svatyantonin.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 21. 10. 2014