Vyhledávání Menu

FARNOSTI SE PŘIHLAŠUJÍ K NOCI KOSTELŮ


Od 1. února do 31. března 2016 se mohou farnosti a sbory na území pražské arcidiecéze přihlašovat k Noci kostelů. Ta se bude letos konat nezvykle pozdě, a to až v pátek 10. června. Duchovní a umělecké bohatství křesťanských chrámů během této tradiční akce každoročně přitahuje pozornost tisíců návštěvníků.


57386


„Tato noc může být připomínkou velikonoční noci, noci osvobození a noci světla, která dává možnost nalézt a porozumět smyslu vesmíru a života každého z nás. Více vám poví architektura a umění, které po věky hovoří k návštěvníkům kostelů. Vašimi průvodci budou také samotní organizátoři, kteří vás uvítají a kterým jsem za jejich službu a spolupráci velmi vděčný,“ říká k Noci kostelů kardinál Dominik Duky.

Již sedmým rokem se pražská arcidiecéze zapojí do mezinárodního ekumenického projektu Noc kostelů, v němž nejde pouze o prohlídky sakrálních staveb, ale především o přiblížení duchovní a kulturní tradice vycházející z křesťanství. V roce 2014 se poprvé do Noci kostelů zapojilo všech 15 křesťanských církví, které jsou řádnými anebo přidruženými členy Ekumenické rady církví. V loňském roce se Noci kostelů zúčastnilo 1 483 kostelů a modliteben a v celé České republice bylo zaznamenáno téměř 500 000 návštěvnických vstupů.

K Noci kostelů se mohou přihlásit všechny křesťanské kostely a modlitebny těch církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví. Konkrétní kostel přihlašuje farář anebo kazatel na www.nockostelu.cz. Samotný program je vždy věcí místních lidí. Více na www.nockostelu.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 16. 02. 2016