Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Film o Chiaře Lubichové

Dokumentární film, v němž promluví také kardinál Miloslav Vlk, vyrobilo ADV STUDIO a ČT 1 ho bude vysílat na první adventní neděli 30. listopadu 2008 ve 14:00.

Jak odpovědět na Boží lásku? Životem podle evangelia. Z něho se postupně vyvíjí spiritualita jednoty. V šedesátých letech minulého století se Chiara Lubichová (1920-2008) dostává do kontaktu s jinými křesťanskými církvemi a po udělení Templetonovy ceny v roce 1977 i s velkými náboženstvími – buddhismem, islámem a judaismem. Odevzdává jim svůj objev Boha-Lásky a připomíná skutečnost, že všichni jsme dětmi jednoho Otce a bratry navzájem.

Byla jí udělena Cena Unesco za výchovu k míru. Obdržela také řadu doktorátů různých vědních oborů i několik čestných občanství. Ve svém životě prožívala Chiara Lubichová i hluboké setkání s opuštěným Kristem.

Převzato z TS ČBK.
25. 11. 2008