Vyhledávání Menu

Jak hospodařit s rodinnými financemi

Jistě si mnohý z nás již posteskl, že se mu nedaří vyjít s penězi - a i kdyby jich bylo dvakrát tolik, pořád by bylo kam je dávat.

I hospodaření s rodinnými financemi je tak trochu věda - má svá pravidla a zákonitosti.

Představme si průměrnou českou rodinu s příjmy kolem 20.000 Kč - má zcela jistě krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé finanční potřeby a cíle. K těm krátkodobým potřebám patří pravidelné měsíční úhrady za byt, teplo, vodu, elektřinu, telefon, musí se nakupovat jídlo, oblečení, platit dopravu, občas kulturu a leccos spotřebují děti a jejich školy a koníčky, je třeba uspořit na každoroční dovolenou a hradit si potřebná pojištění. Tyto platby by měly měsíčně činit přibližně 65 % příjmů, tj. v případě naší rodiny zhruba 13.000 Kč.

Finanční prostředky pro tyto cíle by měly být uloženy ve snadno dostupných finančních instrumentech - na běžných účtech však maximálně dvojnásobek pravidelných měsíčních výdajů, další prostředky je vhodné ukládat například do konzervativních otevřených podílových fondů, u kterých prodej podílových listů při dodržení limitu 6 měsíců je osvobozen od daně z příjmu. Vhodným pro krátkodobou potřebu je fond peněžního trhu. Zde je několik tipů, jak ušetřit při těchto běžných výdajích:
  • nakupovat jednou týdně (nebo jednou za dva týdny) podle předem stanoveného seznamu v hypermarketu, průběžně doplňovat pouze rychle se kazící ovoce, zeleninu apod. Nechodit nakupovat hladový. I u zboží v akci nakupovat jenom to, které je na seznamu  • pro placení používat platební kartu, minimalizovat výběry z bankomatů a vést si přehled plateb pro kontrolu účtu. Kontrolovat operace na běžném účtu a zajímat se o výši poplatků v bance  • vyhnout se používaní úvěrových karet - jsou příliš drahé, i ty nejlevnější mají roční úrok asi 25%  • hlídat si drobná vydání například na rychlé občerstvení, nepodlehnout svodům "výhodných nákupů" - nakupovat opravdu promyšleně a jen potřebné věci  • jednou ročně zkontrolovat pojistky a podmínky v nich sjednané - abychom neplatili zbytečně mnoho, nebo naopak abychom nepřehlédli nepojištěná rizika.


Střednědobé potřeby představují např. obnovu rodinného vozového parku, financování studií dětí, zlepšení vybavení bytu. Na tyto cíle by rodina měla myslet zhruba 20 % měsíčního příjmu.

Nejvhodnějšími finančními produkty pro ukládání těchto peněz je dnes bezesporu stavební spoření, případně pro budoucí seniory ve věku od 55 let i penzijní připojištění. Oba tyto produkty v sobě zahrnují příspěvek od státu, takže jsou velice výnosné, stavební spoření je navíc pojištěno a osvobozeno od zdanění.

Tipy, jak dosáhnout střednědobých cílů:
  • stanovit si jasný cíl, kterého chceme dosáhnout  • spořit pravidelně měsíčně, nenechávat si spoření "na konec roku" - je to pak těžké, zvlášť kolem Vánoc  • využít maximálně všech státních podpor a daňových zvýhodnění, případně příspěvků od zaměstnavatele (penzijní připojištění).


Dlouhodobé finance v sobě zahrnují zejména zajištění důchodu, případně spoření pro začátek samostatného života dětí. Těmto cílům je třeba věnovat posledních 15 procent měsíčních příjmů.

Jak se vypořádat s rodinnými financemi, to vám nejlépe poradí finanční poradce. Hledejte však poradce nezávislého a nechte si předložit reference.

Pozor, mnozí prodejci se vydávají za finanční poradce a budou se vám snažit prodat řešení nejvhodnější pro ně. Ani doporučení od známých tuto skutečnost nemusí odhalit. Nahlédněte proto do seznamu členů Komory finančních poradců a informujte se na nejdostupnějšího ve vašem regionu. Když najdete toho "svého", může to být rodinný poradce na celý život.

Miriam Hanáková, Komora finančních poradců, pro deník Metro, 18.9.2002, str. 7.

23. 06. 2015