Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Fórum pastorálních teologů o Božím slově

Fórum je neformálním sdružením teologů vyučujících na katolických teologických fakultách. Letošní setkání je mimořádné tím, že se poprvé setkají pastoralisté s biblisty, katechety, liturgisty, patrology a spirituálními teology. Důvodem je blížící se zasedání 12. řádného biskupského synodu v Římě ve dnech 5. - 26. října 2008, který se bude zabývat právě tímto tématem. Cíl synody je pastorační a bude se snažit odpovědět na otázky, jak rozšířit a posílit praxi setkávání se s Božím slovem jako pramenem života, jak posílit poznávání Božího slova na rovině osobní zkušenosti, jak pomoci dnešnímu křesťanu a člověku dobré vůle naslouchat Božímu slovu, jak odpovídat na Boží slovo a jak s Bohem hovořit.

Synoda vychází z předpokladu, že společenství církve pod vedením Ducha Svatého zprostředkovává v síle světla víry dar poznání, dar obrácení a dar útěchy. Pastorální zaměření synody se projevuje v metodickém přístupu i navržených oblastech diskuze nad obnovou církve po Druhém vatikánském koncilu. V ní má Boží slovo ústřední roli: je v centru života církve a jejím poslání.

Připravované Fórum pastorálních teologů se chce věnovat čtyřem oblastem konkrétní přítomnosti Božího slova: (1) v liturgii a modlitbě církve, (2) v katechezi a evangelizaci, (3) v exegezi a teologii a (3) v životě věřícího člověka.

Cílem odborného semináře je otevřít diskuzi nad rozdílnými přístupy jednotlivých teologických disciplin k Písmu svatému a nad jejich dopadem v praxi církve. Akci pořádá Katedra pastorální a spirituální teologie CMTF UP ve spolupráci s Centrem Aletti v Olomouci. Mezi jinými zde vystoupí mladý slovenský jezuita z Papežského biblického institutu v Římě Peter Dubovský SJ s příspěvkem Současná exegeze a pastorace. Na akci své vize představí také všichni členové equipy Centra Aletti v Olomouci. Michal Altrichter SJ si pro svou přednášku zvolil název Nahlížet praxi uvnitř teorie. Duchovní četba Písma a naslouchání hudbě, s. Lusia Karczubová bude hovořit na téma Slovo Boží v kapli Redemptoris Mater a Pavel Ambros SJ si připravil vystoupení nazvané Zradili teologové biblické poselství? Na okraj "ekologické teologie" Roberta Murraye. Příspěvky budou publikovány česky ve sborníku ještě před začátkem synody.

09. 05. 2008