Vyhledávání Menu

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerii

19. září 2015 665. výročí Karlova

Člověk a víra (Roman Albrecht)

 

Zobrazit fotogalerii

Jáhenské svěcení ve svatovítské katedrále

Člověk a víra (Roman Albrecht, Veronika Rejmanová)


Zobrazit fotogalerii

7. srpen 2015 Oslava 90. narozenin Mons. Josefa Mixy

Člověk a víra (Lucie Horníková)

Pražský arcibiskup udělil Mons. Josefu Mixovi stříbrnou svatovojtěšskou medaili za svědomitou a věrnou kněžskou službu kardinálu Františku Tomáškovi a za obětavé působení v Karlovarském regionu, které nevnímal jakou vyhnanství, nýbrž jako důležitou pastýřskou službu s láskou k věřícím.

Zobrazit fotogalerii

60. narozeniny Michaela Slavíka

Jan Dlabač

Ve čtvrtek 30. července oslavil Mons. ThDr. Michael Slavík své 60. narozeniny.

Zobrazit fotogalerii

27. června 2015 Kněžské svěcení v katedrále

Člověk a víra (Václav Chaloupka, Dominik David)

 

Zobrazit fotogalerii

21. června 2015 Biřmování v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

Jan Dlabač

V neděli 21. června přijalo 10 farníků na Strahově z rukou Mons. Karla Herbsta SDB svátost biřmování.