Fotogalerie

19. 4. 2014 Velikonoční vigilie v katedrále

19. 4. 2014 Velikonoční vigilie v katedrále

Liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí, předsedal v katedrále kardinál Dominik Duka. Během obřadů slavených podle starobylé tradice, které začaly žehnáním ohně před katedrálou, zazněla biblická čtení v některých světových jazycích a byla udělena svátost křtu a biřmování katechumenům.

18. 4. 2014 Velký pátek v katedrále

18. 4. 2014 Velký pátek v katedrále

Památka umučení Páně. Během obřadů zazněly Saety, tradiční andaluské velkopáteční zpěvy, a Alfréd Strejček přečetl úryvky z díla Peri Pascha, které napsal kolem roku 170 po Kristu biskup Melitón ze Sard.

17. 4. 2014 Zelený čtvrtek v katedrále

17. 4. 2014 Zelený čtvrtek v katedrále

Mše sv. na památku Poslední večeře Páně, během níž pražský arcibiskup umyl nohy dvanácti mužům. Na konci mše sv. doprovodilo celé liturgické společenství v eucharistickém průvodu svého Mistra a Pána průvodem po hradním nádvoří do Getsemanské zahrady, která byla připravena v kostele Všech svatých. 

17. 4. 2014 Missa chrismatis

17. 4. 2014 Missa chrismatis

Missa chrismatis – pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka byl hlavním celebrantem eucharistické slavnosti Missa chrismatis v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, při níž obnovili kněží své závazky vyplývající ze svátosti svěcení.

16. 4. 2014 Zahájení výstavy grafického díla Bohuslava Reynka

16. 4. 2014 Zahájení výstavy grafického díla Bohuslava Reynka

Ve středu 16. dubna 2014 zahájila ekumenická bohoslužba v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha výstavu grafického díla Bohuslava Reynka. Součástí otevření byly výjevy z pašijových her a scénický tanec s velkopáteční tematikou. Výstava je ve Valdštejnské jízdárně otevřena od 16. dubna do 31. července.

13. 4. 2014 Hořické pašije v katedrále

13. 4. 2014 Hořické pašije v katedrále

Na Květnou neděli odpoledne se ve Svatovítské katedrále poprvé konaly pašijové hry. Upravenou verzi Hořických pašijí představily tři herecké osobnosti – Otakar Brousek ml., Nela Boudová a Jakub Gottwald. Zazněla hudba Jaroslava Krčka v provedení souboru Musica Bohemica.

11. a 12. 4. 2014 Světový den mládeže pražské arcidiecéze

11. a 12. 4. 2014 Světový den mládeže pražské arcidiecéze

Světový den mládeže pražské arcidiecéze se konal před Květnou nedělí v pátek 11. dubna 2014 v kostele sv. Ignáce v Praze 2 a v sobotu 12. v Salesiánském středisku mládeže v Praze 8  – Kobylisích. Vyvrcholil mší svatou celebrovanou kardinálem Dominikem Dukou.

13. 4. 2014 Květná neděle v katedrále

13. 4. 2014 Květná neděle v katedrále

Na Květnou neděli požehnal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP palmové ratolesti v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Odtud pak vyšel průvod s chlapcem na oslíku v čele do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde se konala mše svatá.

9. 4. 2014 Setkání politických vězňů na Žofíně

9. 4. 2014 Setkání politických vězňů na Žofíně

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se na Žofíně zúčastnil setkání politických vězňů, které si připomnělo 25. výročí založení Konfederace politických vězňů v ČR. Zaznělo Dvořákovo Te Deum. 

29. 3. 2014 Pochod pro život

29. 3. 2014 Pochod pro život

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužil v kostele sv. Jiljí mši svatou pro účastníky Pochodu pro život.

Zasílání novinek e-mailem

Zavřít okno