Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Francouzské sociální týdny a pražské setkání s Jérômem Vignonem

Prezident Francouzských sociálních týdnů Jérôme Vignon zavítá 5. září 2008 do Prahy na Arcibiskupství pražské na pozvání kardinála Miloslava Vlka. Téma jeho přednášky organizované Arcibiskupstvím pražským bude: „Naléhavost křesťanského sociálního myšlení v dnešní Evropě“ a bude tedy úzce souviset s tématem letošních Francouzských sociálních týdnů v Lyonu. Následnou debatu bude moderovat prof. Tomáš Halík. Přednáška i diskuze bude tlumočena do češtiny.

V rámci Francouzských sociálních týdnů se již od roku 1904 každoročně setkávají vědci a veřejně činné osobnosti, aby se společně s širokým publikem zamysleli nad rozličnými sociálními tématy. Již více jak sto let tak přispívají k prezentaci sociálního myšlení církve, podílí se na vzdělávání angažujících se křesťanů a předkládají zákonodárcům pohled církve na sociální otázky. Díky svému mezinárodnímu rozměru představují důležitý hlas v rámci Evropy.

Organizátoři letošního 83. setkání v Lyonu, zvolili za téma otázku, zda je náboženství pro naši společnost spíše hrozbou anebo nadějí. Různá náboženství deklarují, že jsou jednotící silou společnosti. Na druhou stranu však mnozí tvrdí, že v dnešním globalizovaném světě, kdy se v těsné blízkosti vedle sebe vyskytují náboženství, která kladou absolutní nárok a tudíž je nelze sjednotit, představují spíše zdroj netolerance. Podle Jérôma Vignona se tato otázka stává velmi aktuální v současné Evropě, kde autorita státu ustupuje do pozadí a politika se čím dál víc omezuje na správu a hospodaření. Uprázdněný prostor, který zbývá po velkých politických idejích, je současně prostorem pro debatu o tom, jakou roli při formování společnosti mohou hrát církve a jiná náboženská společenství. Jérôme Vignon již dlouho k takové debatě v Evropě přispívá.

Po jeho přednášce bude následovat diskuze s předními odborníky, kterou bude moderovat významný český sociolog náboženství prof. Tomáš Halík. Zajímavých otázek je jistě mnoho. Mezi jinými se pravděpodobně zkříží pohled francouzský s českým a do popředí vystoupí otázka odlišného chápání veřejné a privátní sféry. Náboženství, které má hrát ve společnosti jistou roli, nemůže být uzavřeno pouze v soukromí jednotlivců. Mohou vůbec náboženství na nové výzvy evropské společnosti odpovědět? A je např. naše společnost připravena jim naslouchat? A jak může při řešení těchto otázek pomoci u nás nedávno vydané Kompendium sociální nauky církve?

Národní centrum pro rodinu informuje o podmínkách možnosti letošní Francouzské sociální týdny v Lyonu navštívit. Zájemci, kterým by nestačila pražská přednáška a chtěli by se vypravit do Lyonu, se mohou hlásit na adresách, které uvádějí stránky Národního centra pro rodinu.

Přednáška Jérôma Vignona v Praze se uskuteční 5. září 2008 od 17.30 hodin v Sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci - Hradčanské náměstí 16, Praha 1. Překlad přednášky do češtiny bude zajištěn.(ap)

06. 08. 2008