Vyhledávání Menu

František Dvorník – kněz a světový byzantolog


Ve čtvrtek 10. září 2015 se u příležitosti 40. výročí úmrtí vynikajícího českého byzantologa Mons. Františka Dvorníka, profesora Karlovy a Harvardovy univerzity, koná mezinárodní vědecké symposium o jeho díle. Na symposiu promluví také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, který udělil záštitu.


47184

Foto: Slovanský ústav AV ČR

Sympozium na téma „Francis Dvorník – Scholar and His Work“ pořádají Slovanský ústav Akademie věd ČR a Redakce časopisu Byzantinoslavica. Konat se bude v konferenčním centru AV ČR Vila Lanna (Praha 6, V Sadech 1). Se svými příspěvky vystoupí světoví odborníci z Oxfordu, Florencie Paříže, Olomouce a Prahy. Podrobný program je k dispozici na www.slu.cas.cz.

Prof. ThDr. PhDr. František Dvorník byl český kněz a historik, nejvýznamnější český byzantolog. Narodil se 14. srpna 1893 v Chomýži. Po absolvování Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži studoval na katolické bohoslovecké fakultě v Olomouci, kde byl po dokončení studia v roce 1916 vysvěcen na kněze. Jako kněz krátce působil v Bílovci a ve Vítkově. Potom pokračoval ve studiích v Praze, odkud odešel do Paříže, kde studoval několik oborů současně. V roce 1926 získal na Sorbonně doktorát filosofie.

Po návratu do Československa se v roce 1927 habilitoval a v roce 1928 se stal profesorem církevních dějin na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Byl jedním ze zakladatelů Slovanského ústavu v Praze a spoluzaložil i vědeckou revui Byzantinoslavica. Za druhé světové války přednášel v Collège de France a na École des Hautes Études v Paříži. Od roku 1948 až do roku 1965 působil jako profesor byzantologie v Dumbarton Oaks Center na Harvardově univerzitě.

Patřil k světově uznávaným byzantologům. Velmi významná jsou jeho práce o patriarchovi Fotiovi, která přispěly k pochopení a rehabilitaci této významné osobnosti. Během svého života byl oceněn velkým množstvím poct a čestných doktorátů předních světových univerzit (Paříž, Londýn). Zemřel 4. listopadu 1975 během svého pobytu v Československu a byl pochován v rodinné hrobce na hřbitově v Bílavsku pod Hostýnem. V roce 1992 obdržel in memoriam Řád T. G. Masaryka III. třídy. (www.slu.cas.cz, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 07. 09. 2015