Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

František Futera představí svou knihu o P. Augustinu Schubertovi

P. Augustin Schubert se narodil 14. května 1902 v Praze na Žižkově jako syn železničního úředníka. Po základním vzdělání a studiu na gymnáziu ve Štěpánské ulici začal roku 1921 navštěvovat Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. V katolickém vysokoškolském kroužku se seznámil s řadou studentů, z nichž se někteří stali jeho spolubratry po vstupu do řádu sv. Augustina.

Roku 1924 promoval na doktora filozofie. Jeho profesor by ho byl rád udržel jako svého asistenta, ale dr. František Schubert, tak znělo jeho křestní jméno, vstoupil ještě téhož roku jako br. Augustin do kláštera augustiniánů u sv. Tomáše. Na kněze byl vysvěcen 20. ledna 1929 a následující neděli, 27. ledna, slavil u sv. Tomáše primici. Ještě ten samý rok byl zvolen převorem a farářem u sv. Tomáše. Stal se tak odpovědným duchovním správcem čtyřtisícové farnosti, kazatelem, zpovědníkem a vzdělavatelem Orla. Brzy patřil mezi nejznámější české kazatele nejen v pražských kostelích, ale i v katedrále sv. Víta a na českých a moravských poutních místech. Události v sousedním Německu a tehdejší papežská encyklika byly pro P. Augustina jasným důkazem nekřesťanského ducha národního socialismu.

P. Augustin měl jako vzdělavatel celostátní organizace Orla veliký politický vliv. Snažil se na velkých poutních místech i po okupaci roku 1939 upevňovat náboženské a národní uvědomění. Dne 26. srpna 1939 byl pro údajnou pohanu německé armády zatčen, ale pro malichernost obžaloby propuštěn. Gestapo se však své kořisti nevzdalo. Po krátkém věznění na Pankráci jej bez procesu a soudu poslalo do koncentračního tábora Oranienburg. Tam byl oporou pro mnohé studenty zatčené po zavření českých vysokých škol. Od května do září 1941 byl opět na Pankráci a 5. září byl převezen do Dachau. Jeho beztak nepříliš pevné zdraví bylo dlouhou vazbou, těžkou prací a hladem natolik vyčerpáno, že 28. července 1942 zemřel na otevřenou tuberkulózu a srdeční slabost.

V současnosti probíhá jeho proces blahořečení.

Mgr. František Futera se narodil v roce 1983 v Praze. Po skončení studia na gymnáziu absolvoval studium teologie na KTF UK, obor Katolická teologie. Pracoval jako redaktor internetového časopisu Univerzity Karlovy iForum. Kniha „P. Augustin Schubert, OSA“ je jeho první publikací. (ap)

17. 04. 2009