Vyhledávání Menu

Háblova postní plátna vstupují do nových souvislostí

Národní galerie v Praze ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK poskytla obrazům Patrika Hábla "azyl" v Klášteře sv. Anežky České v expozici Středověkého umění v Čechách a Střední Evropě. Jeho obrazy zde budou umístěny od 1. listopadu 2013 do 2. února 2014.

Obrazy, které na čas našly azyl v expozici středověkého umění ze sbírek Národní galerie v klášteře sv. Anežky České, vznikly v roce 2013. Přesto sdílí s gotickými deskovými obrazy či sochami jeden podstatný rys. Také totiž ztratily svůj původní domov a kontext a vzdálily se konkrétnímu společenství, pro něž je jejich autoři vytvořili. Podobně jako slavný Vyšebrodský oltář či nádherné Zmrtvýchvstání Mistra oltáře z Třeboně neplní již v galerii svůj původní liturgický účel.

Odkud Háblovy abstraktní obrazy pocházejí, napoví pozornému návštěvníkovi i jejich tvar. Zdánlivě nekonečný abstraktní dialog barev vymezovaly a ohraničovaly v letošním postním období bohatě zdobené kasulové rámy barokních oltářů v kostele Nejsv. Salvátora. Patrik Hábl tehdy vytvořil soubor patnácti obrazů, které po čtyřicet dní zahalovaly narativitu a ikonografické bohatství všech původních oltářních pláten v kostele. V souladu se starobylými tradicemi prožívání liturgického roku naplnil v době blížících se Velikonoc kostel Nejsv. Salvátora vhodným výrazem koncentrace, oproštěnosti, hloubky a přesažnosti křesťanského poselství.

Háblova intervence vzbudila značný pozitivní ohlas jak u pravidelných návštěvníků bohoslužeb, tak u kritické odborné veřejnosti. Dvě z těchto postních „oltářních pláten“, které se změnou liturgické doby opět ustoupily didaktickému poselství původních oltářů, se nyní dostávají do konfrontace s nejkrásnějšími díly výtvarného umění českého středověku a mohou tak působit podobně znepokojivě a inspirativně, jako tomu bylo v liturgicky živém kostele u Karlova mostu. Více na http://ctu-uk.cz. (Jan Klípa, Norbert Schmidt)

Aleš Pištora 01. 11. 2013