Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Hlavní poutní místa Arcidiecéze pražské

Svatá Hora: Dopisem č. j. 1364/2008 vyhlásil kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, Svatou Horu jedním z hlavních poutních míst pražské arcidiecéze. Dalšími hlavními poutními místy jsou katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Pražské Jezulátko) v Praze, kostely Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava ve Staré Boleslavi a kostel Narození Páně (Loreta) v Praze.

Kromě jiného mají věřící na základě tohoto listu možnost získat na Svaté Hoře plnomocné odpustky v den titulární slavnosti (tedy 15. srpna), dále jedenkrát za rok v den, který si věřící sám zvolí, a pokaždé, když se účastní společné pouti, která se v poutním místě koná. Plnomocné odpustky lze získat, když se poutník během návštěvy poutního místa pomodlí Otčenáš a Věřím a zároveň splní obvyklé podmínky pro získání odpustků, tj. po přijetí svátosti smíření a svatého přijímání je třeba se pomodlit modlitbu Páně (Otčenáš), Vyznání víry (Věřím) a modlitbu na úmysl Svatého otce.

Na základě předchozích dokumentů je možné na Svaté Hoře získat plnomocné odpustky také ve výroční den povýšení Svaté Hory na baziliku minor (21. ledna), o slavnosti Korunovace (3. neděle po slavnosti Seslání Ducha svatého), o slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla (29. června), v den výročí posvěcení baziliky (27. srpna) a v jeden den v roce, který si věřící sám stanoví.

Převzato z www.svata-hora.cz

 

26. 05. 2008