Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Hlavní poutní slavnost v Hájku

Program bude zahájen pobožností křížové cesty v 9:45. Hlavním celebrantem mše svaté v 10:30 bude P. Michal Pometlo OFM, výpomocný duchovní farnosti u kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Po slavení eucharistie následuje doprovodný program: koncert manželů Radových, sportovní hry pro děti, prohlídka františkánského kláštera. Zajištěno je občerstvení, prodej křesťanských knih. Pouť zakončí adorace se slavnostním požehnáním ve 14:30.

Program pořádají bratři františkáni. V roce 2009 si připomeneme 350. výročí příchodu františkánů do Hájku (1659).

Dopravní spojení: Stanice metra B - Zličín, bus č. 307 do zastávky Červený Újezd, poté cca 1 km pěšky.

Program:

9:45 křížová cesta
možnost přijetí svátosti smíření

10:30 mše sv., celebruje P. Michal Pometlo OFM, po mši sv. litanie v loretánské kapli
sportovní odpoledne, vaření na ohni

13:00 koncert manželů Radových
losování tomboly na podporu Hájku

14:30 adorace se slavnostním požehnáním

Kontakt a další informace: www.klasterhajek.ic.cz

(aj)

04. 09. 2008