Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Hmatem, sluchem a čichem - Noc kostelů pro nevidomé

Od 18.00 do 18.30 hodin si mohou zájemci zazvonit na půltunový zvon ze 16. století, odvážnější s doprovodem ho mohou dokonce obejmout. Zároveň bude od 18.00 do 19.00 hodin v kostele probíhat prohlídka všemi smysly. Budou zde připraveny bohoslužebné předměty i s výkladem jejich použití. Návštěvníci si mohou hmatem prohlédnout také některé sochy. Keramický model kostela umožní nevidomým udělat si představu celé stavby, nejen v její současné podobě, ale ve všech jejích proměnách v průběhu posledního tisíciletí, od románského slohu přes renesanční přestavbu až k novodobé dostavbě.

Od 19.00 hodin se koná koncert výjimečného souboru Michal Hromek Consort, jehož hlavní protagonista je místním farníkem. Soubor, který originálním způsobem interpretuje barokní irské a skotské náměty, má na kontě už deset alb. Od 20.00 do 21.00 hodin bude pokračovat prohlídka kostela s výkladem. Poté se nevidomí (i ostatní) mohou seznámit s netradičně pojatou křížovou cestou i s jejím tvůrcem, výtvarníkem Jiřím Vaňkem. Pavla Vaňková přednese své verše inspirované křížovou cestou. Vše bude opatřeno popisky v Braillově písmu. K rozhovoru a službě nevidomým bude k dispozici také kněz.

Noc kostelů, která se letos koná 24. května, je pozváním pro každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké bohatství. Nepůjde však jen o setkání s krásou architektury či výtvarného umění a hudby, ale současně také s tím, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů a co už po dva tisíce let do kostelů přivádí věřící. V loňském roce se do Noci kostelů v celé ČR zapojilo více než 1200 kostelů, které zaznamenaly více než 400 000 návštěvnických vstupů. Konkrétní program mohou návštěvníci sledovat na internetových stránkách www.nockostelu.cz. (Aleš Pištora)

15. 05. 2013