Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Hospic Dobrého Pasýře nakoupí díky daru odsávačky

Jedním z důležitých projektů Nadačního fondu Umění doprovázet je projekt Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi“, říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu.
Jedná se např. o automatická polohovací lůžka, antidekubitní matrace, lineární dávkovače léků, oxygenátory (přístroje k aplikaci kyslíku), invalidní a toaletní vozíky, chodítka a mimo jiné i výše uvedené odsávačky, které také patří mezi důležité vybavení hospice. „Odsávačky využíváme zejména u pacientů s onkologickým onemocněním plic a krku, neboť pomáhají zajistit průchodnost dýchacích cest a odstranit tak dušnost pacienta“, vysvětluje MUDr. Tereza Dvořáková, ředitelka hospice a předsedkyně o. s. TŘI, které hospic zřizuje.
Nadační fond Umění doprovázet předal Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech v pořadí již třetí dar. Začátkem listopadu 2008 to bylo 25 tisíc korun na léky tišící bolest a v prosinci téhož roku ještě 120 tisíc na nákup lineárních dávkovačů, které zajišťují kontinuální dávkování léků a chrání pacienty před opakovanými injekčními aplikacemi.
 
V České republice zemře ročně téměř 30 tisíc lidí na nádorová onemocnění. Jenom 2 – 3 % jich však může využít kvalitní hospicovou péči. Dnes v České republice funguje celkem dvanáct lůžkových hospiců, které však ani v nejmenším nemohou pokrýt skutečnou potřebu hospicové péče u nás.

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech na Benešovsku je zatím jediný lůžkový hospic ve Středočeském kraji. Provoz zahájil 1. září 2008 a za necelý rok fungování poskytl své služby více než 200 nevyléčitelně nemocným pacientům (většinou s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám (více na www.centrum-cercany.cz).
 
Nadační fond Umění doprovázet pomáhá hospicům již od roku 2006. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních (více na  www.umenidoprovazet.cz).
 
Kontakt:
Hana Haráková
předsedkyně SR NF UD
Tel.: +420 739 227 306
E:mail: info@umenidoprovazet.cz

(LV)

31. 07. 2009