Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Hrádecké pouti se zúčastní také kardinál Duka

Mše svaté se konají v 9.00, v 11.00 (hlavní mše svatá venku před kostelem) a v 16.00 hodin. Kromě mší probíhá každou ze tří nedělí také mariánská pobožnost u poutní studánky s katechezí o víře, která začíná vždy ve 14.30 hodin. Podrobný program Hrádeckých poutí lze nalézt na www.hradek.speaker.cz.

Hrádecká Madona, gotická dřevěná plastika z druhé poloviny čtrnáctého století, je bezesporu jednou z nejcennějších kulturních památek Podblanicka a její náboženský význam zdaleka přesahuje rámec regionu. O historii sochy je známo, že ji Trčkové při plenění hrádecké tvrze v roce 1467 odvezli z tamního kostela do Vlašimi, jelikož byla známa její výjimečnost. Hrádeckému kostelu ji navrátil roku 1540 Mikuláš Trčka ml. z Lípy, pán z Vlašimi. O skulptuře Panny Marie se píše ve farářských relacích z roku 1677 a 1700 jako o zázračné, a dále je uvedeno, že ve svátek Navštívení Panny Marie přichází na Hrádek již po mnoho let řada procesí.

Hrádek u Vlašimi je mariánským poutním místem Podblanicka. První zpráva o zdejším kostele sv. Matouše je z roku 1386. Patronátním právem disponovali majitelé tehdejší hrádecké tvrze. Hrádek s pustou a patrně vypálenou tvrzí i se vsí Ctiboř získalo koupí v roce 1547 město Vlašim. Ke kostelu byla po roce 1681 přistavěna boční kaple pro milostnou sochu Panny Marie, a krátce na to i protilehlá kaple, která je zasvěcena sv. Josefovi, čímž získal půdorys kostela podobu kříže. (Aleš Pištora, www.hradek.speaker.cz)

 

16. 07. 2013