Vyhledávání Menu

HUDBA V KATEDRÁLE III. - STAROČESKÉ RORÁTY


V sobotu 5. prosince 2015 se v prostorách Mladotova domu na Pražském hradě koná již třetí konference o hudba v katedrále, tentokrát na téma "Staročeské roráty". Od 7.00 hodin se v kostele Všech svatých konají roráty, pokračuje se od 9.30 hodin samotnou konferencí a celodenní tematické setkání bude završeno slavnostními nešporami ve svatovítské katedrále od 17.00 hodin.


50960

Foto: Pavel Mrkus 

Roráty, starodávné zpěvy doprovázející ranní mši svatou v období adventu, se dnešnímu nezasvěcenému člověku mohou zdát po hudební nebo jazykové stránce poněkud zvláštní. A přesto se i dnes, stejně jako v minulých staletích, těší v našich zemích velké oblibě. Co nás inspiruje k tomu, abychom vstali v adventní době o hodinu nebo dvě dřív než obvykle a vydali se do kostela? Již třetí ročník konference Hudba v katedrále představí fenomén staročeských rorátů v celé jejich rozmanitosti (teologie, liturgie, hudební analýza a historie).

pořadatelé: Metropolitní kapitula u Sv. Víta a Centrum teologie a umění při KTF UK s podporou platformy Dominikánská 8 a teologické revue Salve

Mladotův dům, Vikářská ul. 37, Pražský hrad

registrace na konferenci: Michal Breza, Arcibiskupství pražské, e-mail: michal.breza@apha.cz

Registrační poplatek ve výši 100 Kč bude vybírán při zahájení konference v Mladotově domě.

program:

7:00 hodin – rorátní mše svatá v kostele Všech svatých – celebruje P. Jan Kotas

8:00-9:00 hodin – snídaně v Mladotově domě

 

9:30-12:00 hodin dopolední blok přednášek v Mladotově domě

9:30 hodin – Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u Sv. Víta – zahájení konference

9:35 hodin – bratr Jan od Kříže z francouzského kláštera Sept-Fons – Od rorátu k současnému mnišskému officiu

10:30 hodin – Radek Tichý – Advent a liturgie

11:15 hodin – David Eben – Středověká adventní liturgie v katedrále

12:00-14:00 hodin – přestávka na oběd

 

14:00-16.30 hodin – odpolední blok přednášek s diskuzí

14:00 hodin – Jiří Žůrek – Rorátní zpěvy 15. a 16. století

14:45 hodin – Tomáš Slavický – Roráty v katedrále od 18. století dodnes

15:30 hodin – panelová debata, moderuje Jan Baťa

 

17:00 hodin – hudební nešpory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

liturgii předsedá: kardinál Dominik Duka OP

hudba: Během nešpor zazní nová skladba Pavla Zemka-Nováka složená pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

 

Aleš Pištora 01. 12. 2015